Geiserlaan

Het gebouw aan de Geiserlaan (de voormalige Gammalocatie) maakt plaats voor woningbouw. De 40 huurwoningen, 22 woningen en 18 appartementen, zijn naar verwachting aan het einde van de zomer klaar.

De uitgangspunten voor deze herontwikkeling zijn opgesteld samen met een klankbordgroep van omwonenden en deskundigen. Ze hebben richting gegeven aan de nieuwe invulling van het gebied en onder welke voorwaarden deze kan plaatsvinden. Ook bij de selectie van projectontwikkelaars en de definitieve keus voor één van die ontwikkelaars waren omwonenden actief betrokken.

Planning (onder voorbehoud)

  • juni: plaatsing monument 'De Naald'
  • juni tot en met augustus: inrichting openbare ruimte (pdf, 1.71 MB) (het hofje, stuk Geiserlaan naar bedrijfsterrein, parkeerplaatsen achterin)
  • eind augustus: oplevering woningen en appartementen
  • september tot en met november: herinrichting parkeerterrein

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen

Afsluiting Geiserlaan

Om de bestrating van de Geiserlaan te kunnen vernieuwen sluit de aannemer de weg op bepaalde momenten af. De aannemer zal de omwonenden en bedrijven hierover informeren en proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Parkeeroverlast

Eind dit jaar richten we het parkeerterrein aan de voorzijde van het appartementengebouw opnieuw in. Dit gebeurt in fasen, zodat het parkeerterrein toch nog gedeeltelijk bruikbaar blijft. Toch zal er in die periode waarschijnlijk wat (parkeer)overlast zijn. Bewoners ontvangen na de zomer nog extra informatie van ons.

Naar projectenoverzicht