Geiserlaan

Het gebouw aan de Geiserlaan (de voormalige Gammalocatie) maakt plaats voor woningbouw. De 40 huurwoningen, 22 woningen en 18 appartementen, zijn naar verwachting in de zomer van 2021 klaar.

De uitgangspunten voor deze herontwikkeling zijn opgesteld samen met een klankbordgroep van omwonenden en deskundigen. Ze hebben richting gegeven aan de nieuwe invulling van het gebied en onder welke voorwaarden deze kan plaatsvinden. Ook bij de selectie van projectontwikkelaars en de definitieve keus voor één van die ontwikkelaars waren omwonenden actief betrokken.

Naar projectenoverzicht