Handvat Participatie met drie getekende figuren die staand in gesprek zijn

Handvat Participatie

Het ‘Handvat Participatie Zeist; Hoe we in samenspel werken aan een goed leven in Zeist’ is een hulpmiddel voor gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en samenleving, bij het organiseren van participatieprocessen. 

De wens voor een handvat participatie is groot. Er is behoefte aan meer transparantie en helderheid over hoe de gemeente participatie organiseert. Het is samengesteld op basis van de feedback die we in de loop van de jaren als gemeente hebben ontvangen over onze samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook de kennis en ervaringen die wij zelf in de afgelopen 10 jaar met participatie hebben opgedaan zijn erin verwerkt.

Handvat Participatie (pdf, 2 MB)

Besluitvorming

Op 24 februari heeft de raad het 'Handvat Participatie Zeist' vastgesteld.

Wat hebben inwoners aan het handvat?

Participatieprocessen duren vaak lang en elk proces is weer anders. Zo is de Maaltijd van Zeist een heel ander type vorm van participatie dan ‘Samen in balans’; waarin er met een gelote burgerberaad van 150 inwoners is samengewerkt. Toch doorloopt elk proces dezelfde stappen. Zo is er altijd voorbereiding, uitvoering en afronding.

Het handvat zet deze elementen systematisch op een rij, zodat voor iedereen duidelijker wordt hoe participatie werkt. Ook helpt het bij het vinden van de juiste maatvoering. Altijd participatie organiseren, is ook niet de bedoeling. Wanneer maak je de keuze om het als gemeente niet te doen? En waarom? En welke ruimte is er voor inwoners om mee te doen? Het handvat helpt bij de beantwoording van deze vragen.