Harmonielaan-Pastoor Cohustraat

Achter de Harmonielaan en Kroostweg (ter hoogte van Pastoor Cohustraat) stonden 2 oude schoolgebouwen en een gymzaal van de gemeente Zeist.

Op dit voormalig schoolterrein heeft Woongoed Zeist (WGZ) 6 sociale eengezinswoningen en 14 appartementen gebouwd. Deze woningen werden gerealiseerd in het kader van de versnellingsopgave. Aan de Kroostweg is een vrije sector kavel gemaakt en verkocht. De inrichting van het openbaar gebied is bijna klaar.

Inrichting openbaar gebied

De inrichting van het openbaar gebied is bijna klaar. Het openbaar gebied bestaat uit:

  • de straten, straatverlichting en voetpaden,
  • de parkeerplaatsen,
  • de ondergrondse vuilcontainers, en
  • de beplanting.

Heeft u vragen over de inrichting van de openbare ruimte? Neemt u dan contact op met ons:

  • via telefoonnummer 14030
  • per e-mail via zeist@zeist.nl, onder vermelding van 'Vragen openbare ruimte Pastoor Cohustraat'

Straatverlichting

De straatverlichting brandt, maar de lichten worden begin 2021 nog vleermuisvriendelijk gemaakt.

Aanleg groen

De struiken, bomen en bomen zijn geplant. In het voorjaar van 2021 wordt het gras ingezaaid.

Voor vragen of klachten over de uitvoering van de werkzaamheden en klachten kunt u per e-mail contact opnemen met de uitvoerder; contactpersoon is de heer Willemsen.

Woningen en kavel

Woningen

De woningen en appartementen zijn begin 2020 opgeleverd en verhuurd.

Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwe woningen en appartementen aan de Pastoor Cohustraat? Neemt u dan contact op met de projectmanager van Woongoed Zeist; contactpersoon is Sietske Som de Cerff. U kunt contact opnemen per e-mail via info@woongoedzeist.nl of telefonisch via 030 693 66 00.

Kavel

De koopovereenkomst voor de bouwkavel aan de Kroostweg is getekend. Wij verwachten de bouwkavel in het eerste kwartaal van 2021 aan de nieuwe eigenaar te kunnen leveren. Daarna kan de nieuwe eigenaar met de bouw van de woning beginnen.

Vleermuizen

In de gesloopte schoolgebouwen en in het gymlokaal zaten dwergvleermuizen. Daarom hebben we 24 vleermuiskastjes opgehangen in de omgeving voordat we begonnen met slopen. 10 woningeigenaren en 3 eigenaren van bedrijfspanden maakten het plaatsen van de kastjes mogelijk.

In de gevels van de nieuwe woningen en appartementen zijn nieuwe plekken gemaakt voor de vleermuizen. De vleermuiskastjes in de omgeving kunnen daarom na april 2021 worden weggehaald, maar ze mogen natuurlijk ook gewoon blijven hangen.

Hangt er bij u een vleermuiskastje en wilt u dat weghalen? Controleer dan eerst of daar geen vleermuis in zit. Neem contact met ons op via 14 030 als dat wel het geval is.

Naar projectenoverzicht