Kerckebosch

Categorieƫn

  • Zeist
  • Woningbouw

De wijk Kerckebosch in Zeist-Oost wordt op dit moment vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing.

Vernieuwing van Kerckebosch

De vernieuwing van Kerckebosch bestaat uit:

  • bouwen van ongeveer 1.000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen;
  • opnieuw inrichten van de buitenruimte.

Natuur en wijk worden meer met elkaar verweven. Een groot deel van de wijkvernieuwing is al klaar. Tot en met 2023 worden op enkele plekken in de wijk nog woningen gebouwd.

Wijzigingen bestemmingsplan

  1. Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u uitgebreide, inhoudelijke informatie over bestemmingsplannen (zoekterm 'Kerckebosch'), zoals:
    • de partiĆ«le herziening van het bestemmingsplan Kerckebosch
    • het wijzigingsplan Kerckebosch
  2. Onherroepelijk vastgesteld: bestemmingsplan "Kerckeboschlaan 29 e.v."

Vaststelling

De termijn voor het indienen van zienswijzen is voorbij. In totaal zijn er ongeveer 40 zienswijzen binnen gekomen. Deze zienswijzen vatten wij samen en voorzien wij van een beantwoording. Op basis van de zienswijzen beoordelen wij of het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd moet worden.

De ingediende zienswijzen en andere verkregen inzichten geven burgemeester en wethouders van Zeist op dit moment aanleiding om het bestemmingsplan nog niet ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Het voornemen om het ontwerpbestemmingsplan met de daarin opgenomen doelstellingen vast te stellen blijft bestaan, maar die vaststelling is voorzien op een later moment. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst over circa 6 maanden  plaatsvinden.

De voorbereidingsbescherming die voor het plangebied gold is per 6 september 2023 vervallen. Dit betekent dat aanvragen om omgevingsvergunning vanaf deze datum niet meer worden aangehouden.

Meer informatie

De meest actuele informatie over alle vernieuwingen in de wijk Kerckebosch vindt u op de website www.kerckeboschzeist.nl.