Nieuwe inrichting kruising Jordanlaan-Utrechtseweg

Veel fietsers, scholieren en forenzen, maken gebruik van de kruising van kruising Jordanlaan met de Utrechtseweg. Daarnaast is de Utrechtseweg een belangrijke toegangsweg tot Zeist, met veel auto- en busverkeer en een bushalte vlakbij de kruising. Vooral in de spits is de intensiteit van elkaar kruisende verkeersstromen zo groot, dat er een onveilige situatie ontstaat. De kruising Jordanlaan-Utrechtseweg heeft daarom een nieuwe inrichting gekregen. Dat maakt de kruising overzichtelijker en veiliger, met name voor overstekende fietsers en voetgangers.

De eerste fase van de werkzaamheden is uitgevoerd tijdens de zomerperiode van 2019. De tweede fase wordt in 2020 uitgevoerd.

Veranderingen kruising

  • bushalte zuidzijde kruising verplaatst naar noordkant kruising (zijde De Bilt);
  • bus voegt in in autostroom voor stoplicht; aparte busstrook vervalt;
  • ruimte voor extra groen rond kruising;
  • fietsrotonde in fietspad noordzijde;
  • fietspad zuidzijde wordt fietsstraat;
  • fietspad noordzijde (vanuit Zeist) verschoven richting witte villa;
  • meer opstelruimte voor kruisende en overstekende fietsers;
  • nieuwe, moderne verkeerslichten.

Planning en proces

De herinrichting wordt in 2 fases uitgevoerd:

  1. In de zomervakantie van 2019 zijn de eerste maatregelen uitgevoerd, die het meest bijdragen aan vergroten van de veiligheid;
  2. In 2020 ronden we de reconstructie af.

Uitvoering werkzaamheden in 2019 en 2020

De eerste fase van de aanpassing is uitgevoerd in de zomervakantie van 2019. In die periode waren er geen schoolgaande fietsers, waardoor de werkzaamheden zonder extra overlast of onveilige situaties voor het fietsverkeer konden worden uitgevoerd. In deze fase lag de focus op de onderdelen van de reconstructie die het meest bijdragen aan verbeteren van de veiligheid: verplaatsen bushalte, aanleg fietsrotonde en vergroten opstelruimte fietsers, aanleg fietsstraat.

De overige aanpassingen vinden in 2020 plaats. Ze worden uitgevoerd als onderdeel van de grotere reconstructie van de Utrechtseweg.

Meer informatie

Heeft u vragen over de herinrichting van de kruising Jordanlaan-Utrechtseweg? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Naar projectenoverzicht