De Maaltijd van Zeist

De Maaltijd van Zeist is een werkvorm waarbij raadsleden en ambtenaren samen met inwoners in gesprek gaan over diverse onderwerpen. In november 2019 hebben we de toekomst met elkaar verkend. De uitkomsten staan in het Toekomstboek.

Het Toekomstboek (Maaltijd 2)

Het Toekomstboek (pdf, 171 KB)

Het Toekomstboek - drukwerkversie (pdf, 3.89 MB)

Speelplezier

De jeugd droomt over meer diversiteit in speelvoorzieningen voor jong en oud samen. En kinderen met een beperking moeten ook gewoon mee kunnen doen. Aantrekkelijke speelvoorzieningen stimuleren het bewegen en zorgen dat mensen langer gezond blijven. Bij speelplezier wordt Blik en Burgers en het Kunstenhuis ook vaak genoemd.

Zeist mag nog meer bruisen

Er wordt al veel georganiseerd in Zeist maar de gemeente mag nog meer bruisen: bijvoorbeeld met meer terrasjes, evenementen en festivals. Maar ook met kleuren en kunst.

De manier waarop Zeistenaren zich verplaatsen

In de toekomst gaan we ons vooral per fiets verplaatsen. Houd daarom meer rekening met fietsparkeren. Ook wordt er gepleit voor een busverbinding tussen de dorpen binnen onze gemeente en de stations Driebergen-Zeist en Den Dolder. Velen denken dat we ons ondergronds gaan verplaatsen met zelfrijdende, elektrische bussen, taxi’s en auto’s. Inwoners vinden dat parkeren vooral aan de rand van het dorp hoort zodat de kern groen en verkeersveilig blijft.

Samenleven doen we samen

De toekomst belooft veel bijzondere technologische vooruitzichten maar uit de gesprekken blijkt dat het in Zeist ook echt moet draaien om mensen. We zorgen voor elkaar in Zeist. Samenleven in Zeist willen we samen doen. Denk hierbij aan samen activiteiten doen. Dit bevordert ook de integratie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Kerckebosch wordt aangehaald als voorbeeld van een inclusieve wijk.

Oog voor onze ouderen

We hebben veel ouderen in Zeist en we moeten samen zorgen dat zij deel uit blijven maken van de maatschappij. Een aangedragen idee is het opzetten van een dagverzorgingscentrum voor dementerenden en/of alleenstaande ouderen en andere zorgbehoevenden.

Wonen in Zeist kan voor iedereen

Iedereen moet in onze gemeente kunnen wonen. Dat betekent investeren in betaalbare woningen voor zowel ouderen (drempelloze woningen) als starters. Er zou meer ruimte moeten komen voor een grotere diversiteit aan en experimenten in woonvormen. Ontmoeting kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld een gezamenlijke tuin. Veel inwoners zijn voorstander van compacter en natuurinclusief wonen. De groene en natuurlijke omgeving moeten we koesteren.

Werken in Zeist

Zeist wordt door ondernemers gezien als een goede plek: goede bereikbaarheid, kundig personeel en in een aantrekkelijke omgeving. Grote kantoorcomplexen horen volgens inwoners aan de randen van Zeist.

Groen is het helemaal

Groen wordt gezien als de grote kwaliteit van de gemeente. Juist groene gebieden kunnen benut worden om elkaar te ontmoeten, te sporten, te spelen. Men wenst geen nieuwbouw in het groene buitengebied en wil niet dat er politieke doelstellingen worden bereikt ten koste van de natuur.

Op weg naar nieuwe energie

Gezien de urgente klimaatproblematiek zouden we op een zo kort mogelijk termijn een energieneutraal Zeist moeten bereiken, maar uiterlijk in 2050. Woningen moeten klimaatneutraal worden gemaakt. Investeer in elektrische laadpalen om het elektrisch rijden te stimuleren. Inwoners kiezen liever voor zonnepanelen dan windmolens.

In Zeist is het schoon

Een schoon Zeist zonder zwerfafval en zonder plastic. Basisschoolleerlingen bedachten bijvoorbeeld dat het goed zou zijn om de inzameling van afval (gewenst gedrag), te belonen.

Naar projectenoverzicht