Mobiliteit - Auto's op een weg

Mobiliteitsvisie

Mobiliteit gaat over alle verplaatsingen van locatie naar locatie, van en naar de gemeente Zeist of daarbinnen. Dit kan bijvoorbeeld met de fiets, de auto, het openbaar vervoer of te voet. Ook duurzame keuzes horen hierbij, zoals het gebruik van (elektrische) deelauto’s. Mobiliteit gaat niet alleen over rijdende voertuigen maar bijvoorbeeld ook over (auto- en fiets) parkeren. Het aantal inwoners in gemeente Zeist en daarbuiten neemt toe en daarmee ook het aantal verplaatsingen. De toenemende mobiliteit heeft invloed op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, milieu, klimaat en ruimte. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken over mobiliteit.

Mobiliteitsplan

De mobiliteitsvisie is uitgewerkt in een mobiliteitsplan, waarin concrete maatregelen worden vastgelegd voor bijvoorbeeld het vergroten van de verkeersveiligheid, het oplossen van parkeerproblemen of het verbeteren van fietsroutes. Het nieuwe mobiliteitsplan vervangt het huidige mobiliteitsbeleid.

Download het mobiliteitsplan

Besluit door gemeenteraad

Op 30 november en 16 december was er een Ronde Tafel.

Contact

Heeft u vragen over mobiliteit in de onze gemeente?  Neemt u dan contact met ons op per e-mail of telefonisch via 14 030.

Naar projectenoverzicht