Nieuweroord buurtperspectief

Voor de buurt Nieuweroord besloot het college van burgemeester en wethouders om een integrale visie over de toekomst van de buurt, een zogenaamd 'buurtperspectief', te maken. Aanleiding hiervoor waren enkele ontwikkelingen op woongebied in de directe omgeving van Nieuweroord:

Het buurtperspectief was bedoeld als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen: in hoeverre dragen initiatieven bij aan de doelen zoals geformuleerd in het buurtperspectief? Het proces om te komen tot een buurtperspectief is op 6 maart 2019 voortijdig afgebroken.

Wat is er met de resultaten gebeurd?

De opbrengst van de startbijeenkomst en werkgroepbijeenkomsten is opgenomen in de notitie ‘Bevindingen en resultaten proces buurtperspectief Nieuweroord’, voor het college van burgemeester en wethouders. Dit document is vervolgens betrokken bij de besluitvorming over de vergunningaanvraag voor Lenteleven.

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de notitie te vertalen naar een 'Actieplan leefbaarheid Nieuweroord' (pdf, 166 KB). Dat doen we samen met omwonenden. Op welke wijze dat gebeurt, bekijken we nog.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Naar projectenoverzicht