Foto van de Transvaalbuurt in Zeist

Onderzoek betaald parkeren Transvaalbuurt en Bloemenbuurt

Kaart Transvaalbuurt en Bloemenbuurt in Zeist (pdf, 369 KB)
Kaart van de Transvaalbuurt en Bloemenbuurt in Zeist. Klik op de afbeelding voor een groter kaart .

Bewoners uit de Transvaalbuurt en Bloemenbuurt hebben de afgelopen jaren met grote regelmaat aandacht gevraagd voor de hoge parkeerdruk in hun buurt. We gaan daarom onderzoeken of we in deze wijken betaald parkeren moeten invoeren. Draagvlak bij bewoners en andere belanghebbenden in het gebied is de belangrijkste voorwaarde.

Vragen en antwoorden tijdens webinar

Tijdens het webinar op woensdag 19 mei zijn door bewoners en andere betrokkenen vragen gesteld via de chatfunctie. Deze vragen en antwoorden kunt u per onderwerp hieronder lezen.

Wilt u liever de vragen en antwoorden in een document lezen? Download het document vragen en antwoorden (pdf, 99 KB).

Schriftelijke enquête draagvlak

De belangrijkste voorwaarde om betaald parkeren in te voeren is draagvlak. We toetsen het draagvlak via een enquête waarin belanghebbenden per adres kenbaar kunnen maken of ze voor of tegen de invoering van betaald parkeren zijn. Ieder adres in uw buurt, ook zonder aanmelding voor de informatiebijeenkomst, ontvangt een aparte uitnodiging voor deze enquête.

Planning project

  • Tot en met april: Opstellen projectplan en plan voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders
  • Mei tot en met juli: Onderzoek en Analyse (informeren, toetsen,  uitvoeren draagvlakonderzoek en verwerken resultaat en advies)
  • Augustus tot en met juni 2022: Invoering, monitoring en evaluatie
Naar projectenoverzicht