Wegwerkzaamheden Oude Arnhemseweg

Oude Arnhemseweg

Categorieën

 • Zeist
 • Verkeer

Het wegdek van de Oude Arnhemseweg is verouderd. Door de weg opnieuw in te richten wordt de veiligheid op de weg verbeterd en is er meer ruimte voor groen. Het gedeelte tussen de Schaerweijdelaan en de Schermerslaan is inmiddels heringericht. In 2024 wordt de Oude Arnhemseweg Zuid heringericht. 

Herinrichting Arnhemseweg Zuid

Het project 'Oude Arnhemseweg Zuid' omvat het wegdeel van de Oude Arnhemseweg tussen de Schaerweijdelaan en de Montaubanstraat. De rotonde aan de Montaubanstraat wordt ook meegenomen in de plannen. 

Definitief ontwerp Oude Arnhemseweg Zuid (pdf, 2 MB)

Op de presentatietekening is de Oude Arnhemseweg te zien, vanaf de kruising Schaerweijdelaan tot en met de kruising Montaubanstraat. Deze tekening laat zien hoe de straat er in de toekomst uit gaat zien, nadat de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het wegdek wordt vernieuwd en de straat wordt ingericht als een fietsstraat, waarop ook auto’s zijn toegestaan.

Het deel vanaf de Montaubanstraat tot en met de kruising met Lommerlust wordt tweerichtingsverkeer. Daardoor is de rijbaan hier breder dan in de rest van de straat. Het parkeren wisselt elkaar af aan weerszijden van de weg en er komen meer groenvakken. Er is geen apart fietspad meer in de nieuwe situatie. Op een aantal plekken in de straat komen drempels.

Door de aanpassing is er meer ruimte voor groen. Het aantal bomen en overig groen zal toenemen, dit vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een fijne leefomgeving. In verband met bestaande kabels en leidingen in de ondergrond is het niet mogelijk om in alle nieuwe groenvakken ook nieuwe bomen te planten. Nu staan er 80 bomen, in de nieuwe situatie zijn dit er meer. Het groen bestaat momenteel uit 130 m2. In de nieuwe situatie wordt dit ruim 1100 m2. De bestaande hoeveelheid parkeergelegenheid komt terug in de nieuwe situatie.

Het regenwater op straat wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel en wordt met waterbezinkveldjes en een infiltratie systeem direct in de bodem opgenomen.  

De rotonde Montaubanstraat en de aansluiting op de rotonde vanaf de Montaubanstraat worden ook opnieuw ingericht. Het definitief ontwerp hiervan wordt momenteel uitgewerkt en is daarom nog niet gereed.

Wat gaan we doen

Het wegdek wordt vernieuwd en de straat wordt ingericht als een fietsstraat, waarop ook auto’s (richting de Schaerweijdelaan) te gast zijn toegestaan. Ook wordt er groen toegevoegd waardoor de biodiversiteit wordt vergroot. Dit draagt bij aan een goed en gezond leefklimaat.

Het deel vanaf de Montaubanstraat tot en met de kruising met Lommerlust wordt tweerichtingsverkeer. Daardoor is de rijbaan hier breder dan in de rest van de straat. De rotonde aan de Montaubanstraat wordt opnieuw ingericht.

Het aantal bomen en overig groen zal toenemen, dit vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een fijne leefomgeving. In verband met bestaande kabels en leidingen in de ondergrond is het niet mogelijk om in alle nieuwe groenvakken ook bomen te planten. Nu staan er 85 bomen, in de nieuwe situatie zijn dit er meer. Er is op dit moment 130 m2 groen. In de nieuwe situatie wordt dit aanzienlijk meer.

Met de keuze voor meer groen en het vergoten van de biodiversiteit wordt met dit project bijgedragen aan de biodiversiteitsvisie van de gemeente.

Het regenwater wordt zoveel mogelijk afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel. Het komt daardoor lokaal in de bodem terecht en wordt daar opgenomen. 

De fietser is de belangrijkste weggebruiker van de Oude Arnhemseweg. Sluipverkeer willen we zoveel mogelijk weren van deze belangrijke fietsroute. Auto's kunnen de fietsstraat wel gebruiken, maar alleen als gastgebruiker. De fietsstraat krijgt rood asfalt. Fietsen op asfalt is comfortabel. De rode kleur ervan is hét kenmerk voor een (doorgaand) fietspad. 

Door de inrichting van een fietsstraat wordt het minder aantrekkelijk om met hoge snelheid te rijden. Er komen verkeersremmende maatregelen om de snelheid te verminderen. Het weggedeelte proberen we ook visueel te versmallen door de parkeerplaatsen verhoogd aan te leggen (op gelijk niveau als de stoep). Voor fietsers is de fietsstraat tweerichtingsverkeer. Voor auto's blijft de fietsstraat eenrichtingsverkeer (richting Schaerweijdelaan), net zoals in de huidige situatie.

Met de inrichting als fietsstraat dragen we met dit project bij aan de ambitie om fietsen te stimuleren. Wat we nog meer doen om fietsen te stimuleren leest u op veilig en fijn fietsen. 

Met dit project wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de buitenruimte. Daarom zijn vergroenen (meer groen in de wijk), afkoppelen (regenwater wordt opgenomen in de bodem in plaats van in het riool) en ontstenen (stenen eruit, groen erin) een belangrijk onderdeel van dit project. Ook bewoners kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door het vergoenen van de tuin of het dak en het energiezuinig maken van de woning. Zo maken we Zeist met elkaar klimaatklaar.  

Meer informatie over de duurzaamheidsmaatregelen is te vinden op de BouwApp.   U kunt de BouwApp als volgt downloaden: 

Zoek vervolgens in de app naar “Herinrichting Oude Arnhemseweg Zuid” en volg de verdere stappen. Heeft u niet de beschikking over een smartphone of tablet, dan is het project te volgen via de webversie: https://debouw.app/home/projects 

Planning

Samen met aannemer KWS Infra is het ontwerp verder uitgewerkt en het werk voorbereid. Op 29 november 2023 en 5 maart 2024 zijn de bewoners hier tijdens een informatieavond over geïnformeerd.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en verlopen voorspoedig. Op het parkeerterrein bij de Johan de Meesterstraat is een depot ingericht, hier staat ook de bouwkeet van de aannemer.

Op 25 maart is er gestart met de herinrichtingswerkzaamheden. Na de zomerperiode wordt gestart met de rotonde Oude Arnhemseweg/Montaubanstraat.

Het werk wordt uitgevoerd in 7 fasen. Tijdens fase 1 tot en met 5 wordt elke keer een deel van de Oude Arnhemseweg en 1 kruising afgesloten. De werkzaamheden starten aan de kant van de Schaerweijdelaan. De kruising met Lommerlust wordt om-en-om uitgevoerd (in fase 4 de ene helft en in fase 5 de andere helft) zodat Lommerlust tijdens deze fasen bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer.

 • Fase 1: Huisnummer 177 tot en met 134: 25 maart tot circa week 19
 • Fase 2: Huisnummer 134 tot en met 92: circa week 15 tot en met circa week 22
 • Fase 3: Huisnummer 92 tot en met 48: circa week 19 tot en met circa week 25
 • Fase 4: Huisnummer 48 tot en met 18: circa week 22 tot en met circa week 27 
 • Fase 5: Huisnummer 18 tot en met 1: na week 34
 • Fase 6: Aanbrengen van asfalt: na week 34
 • Fase 7: Rotonde Oude Arnhemseweg/Montaubanstraat: circa week 37

Rotonde Montaubanstraat

De grote werkzaamheden aan de rotonde, waarbij deze is afgesloten voor autoverkeer, wordt in 1 week uitgevoerd. Door extra inzet en langere werkdagen kunnen we de duur verkorten. De week daarna werken we aan de afronding. Tijdens de werkzaamheden vragen wij u een andere route te nemen met de fiets of de auto. De exacte startdatum wordt van tevoren met bewoners en ondernemers gedeeld. De parkeergarage 1e Hogeweg blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven tijdens de uitvoering? Download dan de BouwApp. U kunt de BouwApp als volgt downloaden:

Zoek vervolgens in de app naar 'Herinrichting Oude Arnhemseweg Zuid' en volg de verdere stappen. Heeft u niet de beschikking over een smartphone of tablet, dan is het project te volgen via de webversie Herinrichting Oude Arnhemseweg Zuid.

Herinrichting Oude Arnhemseweg Midden

Het wegdek en de riolering op en rond de Oude Arnhemseweg tussen de Schaerweijdelaan en de Schermerslaan is heringericht.  

Naast de Oude Arnhemseweg (van de Schermerslaan tot aan de Schaerweijdelaan) waren deze straten ook onderdeel van het project: 

 • de Sanatoriumlaan 
 • een deel van de Da Costalaan 
 • een deel van Genestetlaan 
 • de Roemer Visscherlaan 
 • de PC Hooftlaan 
 • het Jan Luijkenlaantje 

De werkzaamheden aan het riool en de weg voor dit project zijn inmiddels afgerond. De aannemer is af en toe nog aanwezig voor kleine (rest)werkzaamheden. 

Parkje voor Sionskerk

Een deel van de nieuwe planten is inmiddels aangeplant. Voor de overige (wat grotere) aanplanting zullen we moeten wachten tot het volgende plantseizoen dit najaar. De speeltoestellen volgen als het gezaaide gras robuust genoeg is en bestand tegen spelende kinderen.