Oude Arnhemseweg

Categorieën

 • Zeist

Het wegdek op de Oude Arnhemseweg is verouderd. We willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren en meer ruimte maken voor groen. In een deel van het gebied Oude Arnhemseweg (midden) is naast vervanging van het wegdek ook de riolering (uit de jaren '30) aan vervanging toe. We combineren hier dus verschillende werkzaamheden in één project.

De riolering in het gebied Oude Arnhemseweg midden is aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw en is daarom aan vervanging toe. Het wegdek is verouderd en we willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom combineren we verschillende werkzaamheden in 1 project: reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving.

In het definitieve ontwerp (pdf, 7 MB)  hebben we geprobeerd zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen.

Projectgebied

Het projectgebied Oude Arnhemseweg Midden en omgeving bestaat uit het middelste deel van de Oude Arnhemseweg (van de Schermerslaan tot aan de Schaerweijdelaan), de Roemer Visscherlaan, de P.C. Hooftlaan, de Sanatoriumlaan, de Da Costalaan en het zuidelijke stuk van de De Genestetlaan.

Werkzaamheden

Dit gaan we doen:

 • Riolering vervangen
 • Regenwater afkoppelen van riool waardoor regenwater in bodem komt*
 • Verharding herinrichten en vervangen van rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen
 • Kruispunten veiliger maken:
  • Oude Arnhemseweg - Burg. Patijnlaan – Jacob Catslaan
  • Oude Arnhemseweg – Sanatoriumlaan – Schermerslaan
 • Groen terugbrengen en uitbreiden
 • Faciliteren particuliere verduurzaming / energietransitie

* We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenbuien. Dit zorgt voor een overbelasting van het riool. Door de aanpassing van het riool komt het regenwater in de toekomst in de bodem terecht, in plaats van in het riool.

Duurzaamheidsmarkt 18 juni 2022

Op zaterdag 18 juni jl. organiseerde de Gemeente Zeist samen met de Aannemer Dusseldorp/ Van Wijk een duurzaamheidsmarkt voor omwonenden binnen het projectgebied. De markt werd goed bezocht. Er waren verschillende stands met meer informatie over het thema duurzaamheid. Er was veel belangstelling voor het afkoppelen van het regenwater en de regenton. Ook was er veel interesse in zonnepanelen en de warmtepomp. Voor de kinderen werden leuke activiteiten georganiseerd, zo konden ze zand scheppen op een échte mini kraan en werd er geschminkt in het thema “duurzaamheid”. 

Wilt u zich alsnog aanmelden voor één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen?

Meld u aan

Let op, als u zich inschrijft gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens (naam, adres en e-mail adres) doorgeven aan deze partij.

Planning

Voor dit project hebben we een eerste planning gemaakt van de werkzaamheden. Bij een reconstructie zijn er vaak onverwachte, niet op voorhand te plannen, werkzaamheden. Zo kunnen er onbekende objecten in de ondergrond liggen of kunnen technische omstandigheden anders zijn dan verwacht. Ook is de voortgang van de werkzaamheden afhankelijk van weersomstandigheden. Als er bijvoorbeeld veel regen valt, moet er meer gepompt worden om de bouwput droog te houden. 

Deze planning is daarom onze beste inschatting en onder voorbehoud van wijzigingen. Q staat voor kwartaal. 

 • 4 oktober tot en met 24 december 2021: Sanatoriumlaan 2-26 en kruising Sanatoriumlaan – Laan van Eikenstein (fase 1)
 • 10 januari tot en met 1 maart 2022: P.C. Hooftlaan 61-46 (fase 2a)
 • 2 maart tot en met 20 april 2022: P.C. Hooftlaan 44-1 (fase 2b)
 • 11 april tot en met 27 mei 2022: Roemer Visscherlaan 85-69 (fase 3a)
 • 3 mei tot en met 14 juni 2022: Roemer Visscherlaan 67-39 (fase 3b)
 • 25 mei tot en met 22 juli 2022: Roemer Visscherlaan 37-2 (fase 3c)
 • 15 augustus tot en met 7 oktober 2022: Professor Sprocklaan 47-35 (fase 4)
 • Q4 2022: Sanatoriumlaan 28-46 (fase 5a)
 • Q4 – Q1 2022: Oude Arnhemseweg 327-246 (fase 5b)
 • Q1 2023: Oude Arnhemseweg 303-267, Da Costalaan (fase 6a)
 • Q2 2023: Oude Arnhemseweg 265-211, De Genestetlaan (fase 6b)

Voor de start van een fase, krijgen omwonenden en ondernemers een brief van de aannemer over de bereikbaarheid van hun huis of bedrijf.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Uw woning blijft te voet, met de rollator of met de fiets veilig te bereiken. Ook voor hulpdiensten blijft uw woning bereikbaar. 

Parkeren

Uw woning is maar een beperkte tijd niet bereikbaar met uw auto. Tijdens de periode dat u niet bij uw woning kunt parkeren, komen er op een andere plek tijdelijke parkeerplaatsen.

Afvalcontainers

Met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) stemmen wij per uitvoeringsfase af wat het tijdelijke ophaalpunt van de afvalcontainers is. Wij helpen met het neerzetten van de afvalcontainers op die plek. 

Bezorgdiensten

Aan beide kanten van de werkvakken zetten we bolderkarren neer. Postbodes, bewoners en bezorgers kunnen de bolderkarren gebruiken om  bijvoorbeeld zware pakketten of boodschappen te vervoeren. Als de kar niet voldoende is, dan helpen we met het dragen van de boodschappen of de pakketjes. 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Het Jan Luijkenlaantje ligt tussen de Roemer Visscherlaan en de Proffesor Sproncklaan. Op dit moment zijn wij bezig met de reconstructie van de Oude Arnhemseweg Midden en omgeving. Dit laantje ligt middenin de wijk en wordt voor verschillende doelen gebruikt, kinderen spelen er graag en het wordt gebruikt om te wandelen. Ook door fietsers wordt er veel gebruikgemaakt van het laantje. Bovendien zijn er veel toegangen naar garages aan de achterzijde van de woningen die grenzen aan het laantje. 

De huidige kwaliteit van het pad laat te wensen over en het pad heeft veel ongelijkheden. Het regenwater dat op het laantje terecht komt kan nu niet goed weglopen en blijft liggen als grote plassen. Daarom willen we hiernaar kijken. Wij hebben in gedachten om, in plaats van het huidige asfalt, een pad van (beton)straatstenen te realiseren en te kijken naar de mogelijkheden voor de afvoer van het regenwater. 

Op 24 maart organiseerden wij een inloopmoment voor omwonenden. Hier kregen de bewoners de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan over de plannen. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt.  

De gemeente Zeist levert graag een bijdrage aan de verduurzaming van de buitenruimte. Daarom is vergroenen (meer groen in de wijk), afkoppelen (regenwater wordt opgenomen in de bodem in plaats van in het riool) en ontstenen (stenen eruit, groen erin) een belangrijk onderdeel van dit project. Wij stimuleren u als particulier om eveneens duurzaamheidsmaatregelen te nemen op uw eigen terrein. Er zijn hiervoor veel mogelijkheden en we hebben deze samen met de aannemer van dit project (Dusseldorp/van Wijk) op een rijtje gezet. Ook heeft de aannemer voor dit project collectieve kortingen bedongen en afspraken gemaakt met verschillende partijen. 

Klimaatbestendige maatregelen

Gratis regenton, afkoppelen en ontstenen

De aannemer biedt iedereen in het projectgebied kosteloos aan om de voorzijde van het huis af te koppelen van het regenwaterriool. Daarnaast bieden zij u een gratis regenton aan en installeren deze aan de voorzijde van uw huis. Hierdoor komt regenwater niet meer in het vuilwaterriool terecht, maar in een regenton of in uw tuin. Er wordt u ook gratis hulp geboden bij het ontstenen van uw tuin. Op uw verzoek worden het teveel aan straatwerk en tegels verwijderd en afgevoerd om zo meer groen te realiseren.

Riool huisaansluiting  

Als u zich voor deze maatregel inschrijft neemt de aannemer contact met u op om u hiervoor een aanbieding te doen.   

Energiebesparing

Isolatie

Voor spouwmuur-, vloer-, en/of dakisolatie wordt gebruik gemaakt van het collectieve aanbod van Mijn Groene Huis.

Groen dak

Een groen dak (sedum) zorgt voor warmte- en geluidsisolatie en heeft weinig onderhoud nodig.

Elektrische deelauto

Het delen van een elektrisch auto met mensen uit de buurt.

Duurzame energieopwekking

Warmtepomp

Een warmtepomp werkt op elektriciteit en maakt gebruik van aanwezige warmte in de buitenlucht. Hierdoor is geen gas meer nodig om te verwarmen. Er is een korting van € 500,- beschikbaar op de aanschaf en het installeren van een warmtepomp door een lokale installateur.

Zonnepanelen

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. hoog rendement, Duitse kwaliteit met een korting van €400,-
 2. via Mijn Groene Huis, beste prijs-kwaliteitverhouding met een korting van €350,-.

PV-t panelen

Alleen in combinatie met een warmtepomp is er de mogelijkheid voor PV-t panelen. Deze leveren zonnestroom op en slaan daarnaast de warmte op die door de warmtepomp kan worden hergebruikt.

Subsidies

Voor een warmtepomp en isolatiemaatregelen heeft het Rijk de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) beschikbaar. In veel gevallen kan je als woningeigenaar de betaalde BTW op zonnepanelen terugvragen.

Inschrijven
Wilt u zich inschrijven voor één of meerdere maatregelen?

Meld u aan

Als u zich inschrijft voor een maatregel geven wij uw gegevens door aan de betrokken partij die vervolgens contact met u opneemt voor het maken van een afspraak om een offerte te maken. Een specialist gaat dan met u in gesprek over de details van de maatregelen en maakt afspraken met u over het realiseren van de duurzaamheidsmaatregel. Let op, als u zich inschrijft gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens (naam, adres en e-mail adres) doorgeven aan deze partij.

Afgerond

Hieronder leest u meer over de afgeronde projecten Oude Arnhemseweg Noord en Rotonde Schaerweijdelaan-Oude Arnhemseweg. 

Het wegdek op het noordelijke deel van de Oude Arnhemseweg (vanaf de rotonde op de Dreef tot aan de Schermerslaan) is inmiddels vernieuwd. De weg is opnieuw ingericht. De weg is bestraat, versmald en niet in een rechte lijn aangelegd. Hierdoor kan er minder hard gereden worden op deze 30 kilometer weg. Door deze aanpassingen is er meer ruimte voor groen.

Naast de weg in de berm zijn meerdere infiltratievelden (wadi’s) aangelegd. Dit is een verlaging in de berm waar regenwater naartoe kan stromen. In deze wadi wordt het regenwater verzameld en zakt het in de bodem. Hierdoor komt het regenwater niet in het riool. Ook het fietspad is opgeknapt en verbreed om het fietscomfort te vergroten.

Om de rotonde aan de Schaerweijdelaan veiliger te maken voor alle weggebruikers is deze aangepast. Dit als gevolg van de geplande reconstructie van de Oude Arnhemseweg Zuid (Montaubanstraat - Schaerweijdelaan) en de huidige reconstructie van Oude Arnhemseweg Midden (Schaerweijdelaan - Sanatoriumlaan).