Oude Arnhemseweg

Categorieën

 • Zeist
 • Verkeer

Het wegdek op de Oude Arnhemseweg is verouderd. We willen de veiligheid op de weg verbeteren en meer ruimte maken voor groen. Daarom zijn we al enige tijd bezig met het opknappen van de Oude Arnhemseweg.

Het deel vanaf de Dreef tot aan de Sanatoriumlaan is al aangepast. We zijn nu bezig met de aanpassingen aan de Oude Arnhemseweg van de Sanatoriumlaan tot de Schaerweijdelaan. Dit gaat in fasen en is onderdeel van het project Reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving. In dit project vervangen we naast het wegdek ook de riolering (uit de jaren 30 van de vorige eeuw). Naast de Oude Arnhemseweg worden in dit project ook de Roemer Visscherlaan, PC Hooftlaan, Sanatoriumlaan en een deel van de Da Costalaan en Genestetlaan) meegenomen. We zijn ook bezig met voorbereiden van de plannen voor het aanpassen van de Oude Arnhemseweg van de Schaerweijdelaan tot aan de Montaubanstraat. Dit project noemen we Reconstructie Oude Arnhemseweg Zuid.  

Oude Arnhemseweg Midden

De riolering in het gebied Oude Arnhemseweg midden is aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw en is daarom aan vervanging toe. Het wegdek is verouderd en we willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom combineren we verschillende werkzaamheden in 1 project: reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving.

In het definitieve ontwerp (pdf, 7 MB)  hebben we geprobeerd zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen.

Het projectgebied Oude Arnhemseweg Midden en omgeving bestaat uit het middelste deel van de Oude Arnhemseweg (van de Schermerslaan tot aan de Schaerweijdelaan), de Roemer Visscherlaan, de P.C. Hooftlaan, de Sanatoriumlaan, de Da Costalaan en het zuidelijke stuk van de De Genestetlaan.

 

Dit gaan we doen:

 • Riolering vervangen
 • Regenwater afkoppelen van riool waardoor regenwater in bodem komt*
 • Verharding herinrichten en vervangen van rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen
 • Kruispunten veiliger maken:
  • Oude Arnhemseweg - Burg. Patijnlaan – Jacob Catslaan
  • Oude Arnhemseweg – Sanatoriumlaan – Schermerslaan
 • Groen terugbrengen en uitbreiden
 • Faciliteren particuliere verduurzaming / energietransitie

* We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenbuien. Dit zorgt voor een overbelasting van het riool. Door de aanpassing van het riool komt het regenwater in de toekomst in de bodem terecht, in plaats van in het riool.

De werkzaamheden aan een deel van de Sanatoriumlaan, de P.C. Hooftlaan, Roemer Visscherlaan en de Professor Sproncklaan zijn afgerond (behalve het groen). 

 • 26 september tot en met 1 december: Sanatoriumlaan 28-46 (fase 5a)
 • 3 oktober tot en met 11 november: Jan Luijkenlaantje
 • 14 november tot en met 23 december: Kruising Oude Arnhemseweg-Sanatoriumlaan (fase 5b)
 • 1e kwartaal 2023: Oude Arnhemseweg 321-246 (fase 5c)
 • 1e kwartaal 2023: Oude Arnhemseweg 303-267, Da Costalaan (fase 6a)
 • 2e kwartaal 2023: Oude Arnhemseweg 265-211, De Genestetlaan (fase 6b)

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor de start van een fase, krijgen omwonenden en ondernemers een brief van de aannemer over de bereikbaarheid van hun huis of bedrijf.

Wij leveren graag een bijdrage aan de verduurzaming van de buitenruimte. Daarom zijn vergroenen (meer groen in de wijk), afkoppelen (regenwater wordt opgenomen in de bodem in plaats van in het riool) en ontstenen (stenen eruit, groen erin) een belangrijk onderdeel van dit project. Wij stimuleren u om ook duurzaamheidsmaatregelen te nemen op eigen terrein.

Er zijn veel mogelijkheden. We hebben deze samen met de aannemer (Dusseldorp/van Wijk) van het project Reconstructie Oude Arnhemseweg Midden voor u op een rijtje gezet. Ook heeft de aannemer voor dit project collectieve kortingen bedongen en afspraken gemaakt met verschillende partijen.

Inschrijven duurzaamheidsmaatregelen

U kunt zich inschrijven voor 1 of meer van deze duurzaamheidsmaatregelen

Wanneer u zich inschrijft voor een duurzaamheidsmaatregel, geven wij uw gegevens door aan de betrokken partij. Die neemt daarna contact met u op voor het maken van een afspraak om een offerte te maken. En een specialist gaat met u in gesprek over de details van de maatregelen en maakt afspraken met u over het realiseren van de duurzaamheidsmaatregel.

Let op: als u zich inschrijft gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens (naam, adres en e-mail adres) doorgeven aan deze partij.

Klimaatbestendige maatregelen

Gratis regenton, afkoppelen en ontstenen

De aannemer biedt iedereen in het projectgebied aan om de voorzijde van het huis kosteloos af te koppelen van het regenwaterriool. Daarnaast bieden zij u een gratis regenton aan en installeren deze aan de voorzijde van uw huis. Hierdoor komt regenwater niet meer in het vuilwaterriool terecht, maar in een regenton of in uw tuin. Er wordt u ook gratis hulp geboden bij het ontstenen van uw tuin. Op uw verzoek worden het teveel aan straatwerk en tegels verwijderd en afgevoerd om zo meer groen te realiseren.

Riool huisaansluiting  

Als u zich voor deze maatregel inschrijft, neemt de aannemer contact met u op om u hiervoor een aanbieding te doen.   

Energiebesparing

Isolatie

Voor spouwmuur-, vloer-, of dakisolatie wordt gebruikgemaakt van het collectieve aanbod van Mijn Groene Huis.

Groen dak

Een groen dak (bijvoorbeeld met sedum) zorgt voor warmte- en geluidsisolatie en heeft weinig onderhoud nodig.

Elektrische deelauto

Het delen van een elektrisch auto met mensen uit de buurt.

Duurzame energieopwekking

Warmtepomp

Een warmtepomp werkt op elektriciteit en gebruikt de warmte in de buitenlucht. Hierdoor is geen gas meer nodig om te verwarmen. Er is een korting van € 500 beschikbaar op de aanschaf en het installeren van een warmtepomp door een lokale installateur.

Zonnepanelen

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. hoogrendement, Duitse kwaliteit met een korting van €400.
 2. via Mijn Groene Huis, beste prijs-kwaliteitverhouding met een korting van €350.

PV-t panelen

In combinatie met een warmtepomp is er de mogelijkheid voor PV-t panelen. Deze leveren zonnestroom op en slaan daarnaast de warmte op die door de warmtepomp kan worden hergebruikt.

Subsidies

Voor een warmtepomp en isolatiemaatregelen is er de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). In veel gevallen kunt u als woningeigenaar de betaalde btw op zonnepanelen terugvragen.

Uw woning blijft te voet, met de rollator of met de fiets veilig te bereiken. Ook voor hulpdiensten blijft uw woning bereikbaar. 

Parkeren

Uw woning is maar een beperkte tijd niet bereikbaar met uw auto. Tijdens de periode dat u niet bij uw woning kunt parkeren, komen er op een andere plek tijdelijke parkeerplaatsen.

Afvalcontainers

Met Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) stemmen wij per uitvoeringsfase af wat het tijdelijke ophaalpunt van de afvalcontainers is. Wij helpen met het neerzetten van de afvalcontainers op die plek. 

Bezorgdiensten

Aan beide kanten van de werkvakken zetten we bolderkarren neer. Postbodes, bewoners en bezorgers kunnen de bolderkarren gebruiken om  bijvoorbeeld zware pakketten of boodschappen te vervoeren. Als de kar niet voldoende is, dan helpen we met het dragen van de boodschappen of de pakketjes. 

Het Jan Luijkenlaantje ligt tussen de Roemer Visscherlaan en de Professor Sproncklaan. Op dit moment zijn wij bezig met de reconstructie van de Oude Arnhemseweg Midden en omgeving. Dit laantje ligt middenin de wijk en wordt voor verschillende doelen gebruikt, kinderen spelen er graag en het wordt gebruikt om te wandelen. Ook door fietsers wordt het laantje veel gebruikt.

Het Jan Luijkenlaantje is vele jaren geleden aangelegd en door de jaren heen is er veel schade ontstaan door (oneigenlijk) gebruik van het laantje. Hierdoor is de verharding gescheurd, zijn boomwortels beschadigd en zijn diepe kuilen in de bermen ontstaan, waardoor er wateroverlast is. We gaan het laantje in cultuur-historische ere herstellen.  

Tekening concept-ontwerp

Op de technische tekening van het concept-ontwerp (pdf, 673 KB) is het Jan Luijkenlaantje te zien, een pad van de Roemer Visscherlaan tot aan de Professor Sproncklaan. Naast het pad zit een groenstrook. De tuinen van de huizen van de Roemer Visscherlaan en de P.C. Hooftlaan grenzen aan de groenstroken van het Jan Luijkenlaantje. Het Jan Luijkenlaantje wordt bestraat met bruine betonstraatstenen.

Heeft een huis een ontheffing? Dan zorgt de gemeente voor een goede constructie en fundering (vanaf het pad) van een halve meter ter aansluiting op de eigen uitweg met een breedte van 3 meter, of met een breedte van 1 meter bij fiets- en voetgangerspoorten. Deze aanzetjes worden bestraat in grijze stenen. Tegenover Jan Luijkenlaantje 1 worden 2 parkeerplaatsen aangelegd.  

Planning

Wij zijn op maandag 3 oktober gestart met de werkzaamheden aan het laantje. De werkzaamheden gaan ongeveer 4 weken duren. Tijdens de werkzaamheden is het Jan Luijkenlaantje afgesloten. De direct aanwonenden hebben een brief ontvangen van de aannemer met meer informatie over de werkzaamheden. 

Oude Arnhemseweg Zuid

De Oude Arnhemseweg is vanaf de Dreef tot aan de Sanatoriumlaan opnieuw ingericht. De Oude Arnhemseweg vanaf de Sanatoriumlaan tot aan de Schaerweijdelaan wordt in het komende half jaar aangepast. Daarna volgt ook het gedeelte van de Schaerweijdelaan tot aan de Montaubanstraat. Dit project noemen we Oude Arnhemseweg Zuid. 

Bekijk de presentatietekening (pdf, 2 MB)

Op de presentatietekening is de Oude Arnhemseweg te zien, vanaf de kruising Schaerweijdelaan tot aan de kruising Montaubanstraat. Deze tekening laat zien hoe de straat er in de toekomst uit gaat zien, nadat de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het wegdek wordt vernieuwd en de straat wordt grotendeels ingericht als een fietsstraat, waarop ook auto’s zijn toegestaan.

Door de aanpassing is er meer ruimte voor groen. Het aantal bomen en overig groen zal toenemen, dit vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een fijne leefomgeving. In verband met bestaande kabels en leidingen in de ondergrond is het niet mogelijk om in alle nieuwe groenvakken ook nieuwe bomen te planten. Nu staan er 82 bomen, in de nieuwe situatie zijn dit er meer. Het groen bestaat momenteel uit 130 m2, in de nieuwe situatie wordt dit 1425 m2. Er zijn 55 parkeerplaatsen, dit aantal blijft gelijk.

Het regenwater wordt zo veel als mogelijk afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel en komt daardoor lokaal in de bodem terecht en wordt daar opgenomen. 

Op de tekening zijn een aantal visualisaties uitgelicht van hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien. Deze afbeeldingen tonen 3 delen van de straat, locatie A, B en C. Het deel vanaf de Montaubanstraat tot en met de kruising met Lommerlust wordt tweerichtingsverkeer (niet afgebeeld). Daardoor is de rijbaan hier breder dan in de rest van de straat, het zebrapad komt ook terug in de nieuwe situatie. De fietsstraat begint na de kruising met Lommerlust, waar de straat verder gaat in één richting. De rijbaan is hier 4 meter breed en de parkeervakken zijn duidelijk zichtbaar door middel van markering en bestrating in een andere kleur (locatie A en C). Het parkeren wisselt elkaar af aan weerszijde van de weg en er komen meer groenvakken. Er is geen apart fietspad meer in de nieuwe situatie. Op een aantal plekken in de straat komen drempels (locatie B).

Het wegdeel van de Oude Arnhemseweg tussen de Montaubanstraat en de Schaerweijdelaan.

Volgens de huidige ideeën worden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

 • Verharding herinrichten en vervangen van rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen.
 • Waar mogelijk het regenwater van het riool af koppelen zodat het regenwater in de bodem komt.
 • Groen terugbrengen en uitbreiden.

Na de informatieavond werken wij de plannen verder uit. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de informatieavond kunnen worden meegenomen.

De verwachting is dat we eind 2023 beginnen met de uitvoering.