Onderhoud Paltzerweg tussen Tolhuislaan en Dolderseweg

In het voorjaar starten we met de herinrichting van de Paltzerweg in Den Dolder. In 2018 is er een informatieavond geweest over de doorfietsroute en de werkzaamheden. Met de opmerkingen van die avond hebben we rekening gehouden in het ontwerp. Dit ontwerp hebben we begin 2019 besproken met de omwonenden van het projectgebied.

Dit gaan we doen:

 • vervangen verharding voetpaden en weg;
 • planten van 20 bomen (om het beeld van de middeleeuwse structuur te herstellen);
 • enkele overige werkzaamheden.

Reden vertraging werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden stonden in eerste instantie gepland voor dit najaar. We kunnen echter pas starten als de Dolderseweg klaar is en dat is begin november 2019. Het weer in de winter is vaak slechter en er is kans op vorst; dit heeft invloed op het leggen van het asfalt. Daarom kiezen we ervoor om de werkzaamheden in het voorjaar uit te voeren.

Overige werkzaamheden

 • verbeteren verkeersveiligheid;
  • de straat richten we in als 30-kilometer straat met verkeersremmende maatregelen. De weg maken we geschikt als 'doorfietsroute' met 2 brede fietsstroken.
 • inpassen doorfietsroute;
  • de Provincie Utrecht heeft een aantal 'doorfietsroutes' ontwikkeld om de regio bereikbaar te houden. De route Utrecht-Amersfoort loopt over de Paltzerweg. In de inrichting houden we hier rekening mee.
 • afkoppelen regenwater openbare ruimte;
  • door het afkoppelen van het regenwater belasten we het huidige riool minder. Deze oplossing is milieuvriendelijker en onderdeel van het verduurzamen van de openbare ruimte. Tevens helpt deze maatregel tegen toekomstige klimaatveranderingen.
 • verminderen wateroverlast;
  • door slim om te gaan met de hoogtes van het maaiveld kunnen we piekbuien tijdelijk opvangen op straat als het riool het even niet meer aankan. Zo verkleinen we de kans dat kelders en garages onderlopen.
 • parkeren;
  • in het ontwerp hebben we samen met bewoners gekeken waar extra parkeerplaatsen gemaakt kunnen worden.
Naar projectenoverzicht