Categorieën

 • Overig

Propositie van Zeist

Op 6 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met de 'Propositie voor Zeist'. Een propositie is hoe je de toekomst en je doelen ziet. Het is een uitnodigend perspectief. Deze Propositie geeft de ambities en de richting aan wáár en hóé Zeist belangrijke maatschappelijke opgaven een plek kan geven. Zoals bijvoorbeeld de realisatie van voldoende betaalbare woningen. De Propositie van Zeist vormt het startpunt voor verdere verkenning en gesprekken met de samenleving over de goede oplossingen voor de toekomst. Op dit punt heeft de gemeenteraad via een amendement extra aandacht gevraagd.

Lees hier de volledige Propositie Zeist (pdf, 10 MB)

Nieuw perspectief op ruimtelijke ontwikkeling

In de Propositie worden 6 waarden onderscheiden die Zeist uniek maken. De opgaven staan beschreven als ontwikkelkansen en geven een idee naar welke oplossingen we zoeken: voor woningbouw, voor mobiliteit, voor natuur en biodiversiteit, duurzaamheid en andere opgaven. Ten slotte formuleert de Propositie 9 onderzoeksrichtingen. Dit zijn plekken waar en manieren waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt.

Hoe gaan we verder?

De Propositie van Zeist kijkt meer dan 10 jaar vooruit. Wij werken een Uitvoeringsprogramma uit, waarin wij aangeven hoe wij de onderzoeksrichtingen gaan uitwerken en hoe de betrokkenheid van de samenleving wordt georganiseerd. Dit Uitvoeringsprogramma zal voor de zomer 2021 aan de gemeenteraad van Zeist worden voorgelegd.

 1. Groenmonumentaal, natuurinclusief en parkinclusief
  Wonen in Zeist is leven op de Utrechtse Heuvelrug  in het mooiste geopark van Nederland.
 2. Cultuurhistorie: de allure van Zeist
  We doen er veel aan om ons rijke cultuuraanbod en de historie te behouden en zichtbaar te maken voor onze bewoners en bezoekers.
 3. Verscheidenheid aan woon-  en leefgebieden
  In een aantrekkelijk Zeist is een passende leefomgeving voor iedereen.
 4. Zorgzaam in een inclusieve samenleving
  Iedereen telt mee en iedereen doet mee.
 5. Dorpse waarden met stadse allure
  De voorzieningen en uitstraling van een stad in een gemeenschap van een dorp.
 6. Duurzaam
  Of het gaat om gezondheid, de natuurrijke omgeving of duurzame energieoplossingen, duurzaamheid zit in onze genen.

 1. Verdere groei inclusieve samenleving
  We zetten in op het versterken van mogelijkheden voor ontmoeting, voor en door iedereen.
 2. Diversiteit in woningaanbod
  Betekenisvolle woningbouw in buurtschappen, met extra aandacht voor de middencategorie (of: middeldure woningen).
 3. Natuurinclusief bouwen
  We benutten de bestaande natuur- en groenwaarden als basis voor de planvorming bij nieuwe initiatieven.
 4. Versterken recreatie
  De aantrekkingskracht van Zeist leiden we in goede banen zodat mensen er ook echt van kunnen genieten, en zonder dat de natuur er onder lijdt.
 5. Natuurbehoud
  Om de waarde van het gehele gebied te bewaren, realiseren en versterken we ook robuuste zones waar de natuur voorrang krijgt boven gebruik door de mens.
 6. Klimaatbestendigheid en het verdwenen water terugbrengen
  We spannen ons in om klimaatveranderingen tegen te gaan, zowel in de natuur als in de dorpen.
 7. Energietransitie
  De belangrijkste opgave is energiebesparing.
 8. Duurzame mobiliteit
  Bereikbaar door duurzame vormen van vervoer.
 9. Hoogwaardige OV-verbinding tussen Utrecht Science Park en Amersfoort
  Het versterken van de relatie tussen Utrecht en Zeist met een extra kwaliteitsimpuls voor bedrijven.
 10. Fietsroutes
  We simuleren en faciliteren het fietsende woon- werkverkeer.
 11. Kansen voor nieuwe bedrijvigheid
  We stimuleren bedrijven die innovatief denken en kansen zien om de wereld beter te maken. 

 1. Kromme Rijngebied natuurrobuust en duurzaam
  Hoe versterken we in dit gebied de leefruimte voor flora en fauna, creëren we plekken voor rustzoekers en ruimte voor het opwekken van duurzame energie?
 2. Een nieuwe kern bij Station Driebergen-Zeist
  Hoe ontwikkelen we een unieke nieuwe kern, met een eigen identiteit gebaseerd op cultuurhistorie en natuur, nabij een landschappelijk ingepast station?
 3. Het kloppend hart van Zeist
  Hoe transformeren we het centrum van Zeist naar een aantrekkelijke, groene ontmoetingsplaats met een menging van functies?
 4. Recreatiepoorten naar de Heuvelrug
  Hoe versterken we de toeristische functie van Austerlitz en Den Dolder tot recreatiepoorten naar de Utrechtse Heuvelrug?
 5. HOV USP –  Amersfoort, bron van transformatie  voor Vollenhove en Handelscentrum
  Hoe zetten we de hoogwaardige OV-verbinding in ten gunste van onze woon- en werklocaties?
 6. Duurzame transformatie N237 (de Wegh der Weegen) en zone A28
  Hoe vergroten we het leefklimaat rond deze wegen? En hoe verbeteren we de bereikbaarheid van de ingeklemde dorpen door vergroening en het terugbrengen van de historische allure?
 7. Nieuwe betekenisgeving voor de Stichtse Lustwarande
  Hoe versterken we de beleving van dit cultuurhistorisch beeldbepalende lint en vergroten de bereikbaarheid en het verblijfsklimaat?
 8. Lopen en fietsen stimuleren
  Hoe kunnen we fietsen aantrekkelijker en veiliger maken, zodat dit binnen Zeist de primaire vervoersmodus wordt?
 9. Duurzaam, duurzaam, duurzaam
  Hoe zetten we maximaal in op verduurzamen van en met Zeist; duurzame energie, mobiliteit en economie, natuurinclusief ontwikkelen, biodiversiteit of klimaatadaptatie?