voorkant Slot Zeist met lichtprojectie

Propositie van Zeist

Op 6 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met de 'Propositie voor Zeist'. Een propositie is hoe je de toekomst en je doelen ziet. Het is een uitnodigend perspectief. Deze Propositie geeft de ambities en de richting aan wáár en hóé Zeist belangrijke maatschappelijke opgaven een plek kan geven. Zoals bijvoorbeeld de realisatie van voldoende betaalbare woningen. De Propositie van Zeist vormt het startpunt voor verdere verkenning en gesprekken met de samenleving over de goede oplossingen voor de toekomst. Op dit punt heeft de gemeenteraad via een amendement extra aandacht gevraagd.

Lees hier de volledige Propositie Zeist (pdf, 9.61 MB)

Nieuw perspectief op ruimtelijke ontwikkeling

In de Propositie worden 6 waarden onderscheiden die Zeist uniek maken. De opgaven staan beschreven als ontwikkelkansen en geven een idee naar welke oplossingen we zoeken: voor woningbouw, voor mobiliteit, voor natuur en biodiversiteit, duurzaamheid en andere opgaven. Ten slotte formuleert de Propositie 9 onderzoeksrichtingen. Dit zijn plekken waar en manieren waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt.

Hoe gaan we verder?

De Propositie van Zeist kijkt meer dan 10 jaar vooruit. Wij werken een Uitvoeringsprogramma uit, waarin wij aangeven hoe wij de onderzoeksrichtingen gaan uitwerken en hoe de betrokkenheid van de samenleving wordt georganiseerd. Dit Uitvoeringsprogramma zal voor de zomer 2021 aan de gemeenteraad van Zeist worden voorgelegd.

Naar projectenoverzicht