Samen in Balans

Onze gemeente kent al jaren een gezonde financiële huishouding. Dat is een belangrijke basis voor een goed leven in Zeist. Een aantal ontwikkelingen zorgt er nu voor dat we meer geld zijn gaan uitgeven en dat er minder geld binnen komt. Daarom moeten we nieuwe keuzes maken over onze inkomsten en uitgaven. Hoe brengen we die weer in balans?

Op verzoek van de gemeenteraad heeft een Inwoners Advies Commissie (IAC) met 150 inwoners hierover advies uitgebracht: de IAC heeft maar liefst 62 voorstellen gedaan.

De gemeenteraad heeft in juli 2021, bij de behandeling van de zogeheten 'Kadernota' besloten over 38 van de 62 voorstellen uit het adviesrapport. Ook heeft de gemeenteraad besloten tot 21 aanvullende maatregelen om zo de begroting sluitend te krijgen.

Over de overige 24 voorstellen van de IAC, heeft het college nu, als onderdeel van de begroting 2022, een advies aan de gemeenteraad uitgebracht. Het college adviseert de raad 18 van die 24 voorstellen uit te voeren, en 6 niet.

In dit overzicht staan alle voorstellen van het IAC, plus de 21 aanvullende maatregelen, die samen leiden tot een sluitende begroting:

Overzicht 83 voorstellen (pdf, 416 KB)

Op deze pagina leest u alles over de Inwoners Advies Commissie.

Naar projectenoverzicht