Schermerslaan

Categorieën

  • Zeist

Aan de Schermerslaan - naast het appartementengebouw dat bekend staat als voormalige 'Zusterflat' - wil de eigenaar een nieuw appartementengebouw realiseren. Het gaat om ruim 50 kleine sociale huurappartementen van circa 30 m2.

De eigenaar is met ons in overleg over deze plannen. Wij vinden dit een kansrijke ontwikkeling en hebben ermee ingestemd om, onder bepaalde voorwaarden, aan dit plan mee te werken.

Omwonenden van deze locatie zullen worden uitgenodigd om hier verder over mee te praten. De eigenaar zal hen informeren over het plan en hen betrekken bij de verdere uitwerking. Meer informatie hierover is nog niet bekend en volgt nog.

Dit bouwproproject aan de Schermerslaan met nieuwe, kleine appartementen draagt bij aan de Versnellingsopgave huisvesting. Daarom hebben wij besloten om in principe mee te werken aan de uitwerking van deze plannen.

De versnellingsopgave is een besluit van de gemeenteraad uit 2017, waardoor er sneller meer betaalbare woonruimte komt voor starters en herstarters. Doel is om de wachttijd voor een sociale huurwoning te verkorten.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de eigenaar moet voldoen.

Maximale hoogte

Het nieuwe gebouw mag niet hoger worden dan 7 verdiepingen. Net zoals de huidige, voormalige zusterflat.

Parkeerplaatsen op eigen terrein

Op eigen terrein legt de eigenaar voldoende extra parkeerplaatsen aan.  Indien binnen 5 jaar blijkt dat dit aantal aangelegde parkeerplaatsen niet volstaat, dan moeten er extra parkeerplekken op het eigen terrein bijkomen. Dit voorkomt parkeeroverlast voor de omgeving.

Innovatieve oplossingen moeten de kap van bomen zoveel mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld: deelauto’s.

Nieuwe bomen

Voor de bouw van het appartementengebouw en de aanleg van de parkeerplaatsen moeten bomen worden gekapt. Daarom moeten er nieuwe bomen worden geplant op het terrein of in de omgeving.

Het gebied behoudt hierdoor zijn groene karakter en de bebouwing blijft grotendeels aan het zicht onttrokken door het omringende groen.

Omwonenden

De eigenaar betrekt de buurt bij de planvorming. Voor omwonenden organiseert Lisman een informatiebijeenkomst, in samenwerking met de gemeente. Tijdens die bijeenkomst is er toelichting op het proces, invulling van de plannen en de aandachtspunten vanuit de omwonenden.

Het grootste deel van het terrein heeft een maatschappelijke bestemming. Een deel van het terrein mag volgens het bestemmingsplan worden gebruikt voor woningbouw.

Het nieuw te bouwen appartementengebouw past niet helemaal binnen de grenzen van dat woningbouwdeel. Wij vinden de bouw van het appartementgebouw echter belangrijk. Daarom gaan we de procedure volgen om de bestemming te veranderen. Meer informatie hierover volgt nog.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen? Neemt u dan contact op met de eigenaar, Lisman. Contactpersoon is de heer C. Pols van Lisman; hij is bereikbaar via telefoonnummer 030 69 56 644 of per e-mail via cpols@lisman.eu

Wilt u meer weten over de procedure om de bouw mogelijk te maken? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.