Sportpark Blikkenburg Oost

Categorieën

  • Zeist

Begin oktober 2019 is de openingswedstrijd gespeeld op de nieuwe velden van voetbalverenigingen VV FZO en ZSC Patria. Bij de ingang naar het sportcomplex ligt het natuurgrasveld. Daarachter ligt het nieuwe kunstgrasveld.

In 2022 wordt er een nieuw clubhuis gebouwd. Voetbalvereniging Patria gaat hier samen met FZO gebruik van maken.

Velden Blikkenburg-Oost

Op het sportcomplex Blikkenburg-Oost is in de zomer van 2019 de eerste stap gezet voor de verbeteringen die in het masterplan beschreven zijn:

  • Veld 1: groot onderhoud aan natuurgrasveld
  • Veld 2: komst kunstgrasveld

Clubhuis FZO en Patria

In de nieuwe situatie ontstaat er meer ruimte voor voetbalvereniging Patria op het huidige complex van FZO door meer samen te werken. FZO en Patria gaan samen een nieuw clubgebouw delen op het complex. We verwachten dat de bouw in 2022 start en dat de accommodatie rond de zomer van 2023 gereed is. Het gebouw komt ten zuidoosten van het bestaande gebouw.

Bestemmingsplan

Om de bouw van een nieuw clubgebouw op Sportpark Blikkenburg-Oost mogelijk te maken was er een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Na een uitgebreid voortraject heeft de gemeenteraad van Zeist in 2020 het bestemmingsplan “Clubgebouw Blikkenburg” gewijzigd vastgesteld.

Bureau Grondslag heeft eind 2018 en begin 2019 bodemonderzoek verricht op Sportcomplex Blikkenburg.

Verontreinigde grond

Blikkenburg-Oost heeft deel uitgemaakt van de voormalige gasfabriek Blikkenburg/stortplaats Blikkenburg. In de grond zijn matige en sterke verhogingen aan zware metalen (barium, koper, lood, nikkel en zink) en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aangetoond. Naar aanleiding van deze resultaten is aanvullend onderzoek gedaan naar de toplaag (bovenste 3 a 5 cm) en de aanwezigheid van lood.

Toplaag grond

De toplaag (eerste 10 cm) is schoon en hierin is geen verhoging aan lood aangetoond. Dit komt doordat de velden regelmatig met zand worden ingestrooid en worden ingezaaid.

Grondwater

Het grondwater is getest en het grondwater blijkt niet verontreinigd. Slechts in één peilbuis is een lichte verhoging aan barium aangetoond. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid. Het gaat hierbij namelijk om een waarde van 130 mu/l, het moment van ingrijpen (interventiewaarde) ligt bij 625 mu/l.

Geen asbest

De grond is niet verontreinigd met asbest.

Grondwallen

De grondwallen zijn verontreinigd met dezelfde stoffen als in de velden worden gevonden. De GGD beoordeelt het gevaar voor de volksgezondheid als nihil omdat er  een grasmat overheen ligt. Hierdoor is er nauwelijks contact met de grond mogelijk.

Sanering

Vanwege de gemeten verhoogde waarden moet bij grondwerk van meer dan 25 m3 gesaneerd worden.

  • Bij veld 1 vindt geen grondwerk plaats daarom is er ook geen sanering nodig voor dit veld.
  • Bij veld 2 vindt wel grootschalig grondwerk plaats, daarom hebben we dit veld gesaneerd. We hebben een laag van 25 cm afgegraven en afgevoerd. Daarna hebben we de grond afgedekt met een laag schone grond en een kunstgrasmat.

Beoordeling GGD

De GGD heeft op verzoek van de gemeente een gezondheidskundige beoordeling gedaan van de voetbalvelden en zegt hierover: “In dit geval is vooral de verontreiniging met lood van belang. Lood kan in relatief lage concentraties gevolgen hebben voor de gezondheid van jonge kinderen (0 – 6 jaar).  De verontreinigde grond is afgedekt door een gesloten grasmat met daaronder een laagje schone grond. Daarom is de kans op contact met de verontreinigde bodem klein. We verwachten voor kinderen die vaak en langdurig spelen op dit voetbalveld geen onacceptabel gezondheidsrisico van blootstelling aan lood in de bodem.”