Informatiebijeenkomst 2 februari: kansen en zorgen

Op 2 februari was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden over het onderzoeken van kansen voor een nieuwe kern in het stationsgebied Driebergen-Zeist. De reacties van de aanwezigen tijdens deze avond hebben we onderverdeeld in:

Kansen

 • sociale woningbouw (2x)
 • huizen voor starters (2x)
 • laaggeprijsde appartementen en koopwoningen 
 • tiny houses
 • self–builts 
 • duurzame woningen 
 • speelruimte 
 • hangjongeren voorkomen
 • voorbeeld ‘Almere’: grond aanbieden zonder voorzieningen en infrastructuur, zo goedkoop mogelijk, vereniging van eigenaren, nieuwe leefvorm) 
 • kansen om te wonen in dit nieuwe gebied
 • verplaatsen van bedrijven als Renault en hockey Phoenix, met geluidsoverlast, kan goed zijn
 • een gebied met eigen thema ontwikkelen
 • sportaccommodatie vergroten 
 • meer zekerheid dat station Driebergen – Zeist een intercitystation blijft
 • in één keer zoveel mogelijk huizen 
 • studentenhuisvesting in appartementen 
 • maximaal en minimaal 4 woonlagen 
 • dat er wat aan woningnood wordt gedaan
 • goede verbinding maken voor de dieren tussen hun leefgebied 
 • alle garages en distributiebedrijven bestemmen als woongebied (2x)
 • kiss and ride-probleem gelijk aanpakken 
 • ecologische hoofdstructuur versterken 
 • vastlegging: niet bouwen. Ontwikkeling van extra natuur 
 • veiliger maken Odijkerweg voor auto, fiets en wandelaars (2x) 
 • meer groen
 • winkels in de buurt
 • alles proactief openbaar maken

Zorgen

 • dat we ons vertrouwde buurtje en huis kwijtraken/ uit moeten 
 • denk om: volkstuinen, kinderspeelplaatsen, sport en spel, niet volproppen, groen-ruimte
 • hobbytuinen (3x) 
 • dat de historische wijk Odijkerweg 2-52 uitgekocht wordt 
 • verdwijnen van rust en kleinschaligheid 
 • voetgangersveiligheid Odijkerweg, er is nu al geen voetpad, wat als het verkeer toeneemt
 • dat het wel een verscheidenheid aan woningen wordt (2x)
 • verkeersveiligheid/ verkeersdrukte (7x)
 • een woonwijk gaat verkeerstechnisch heel veel problemen opleveren in de vork spoorlijn/A12
 • hazen, marters, dassen? 
 • veel hoogbouw, alles hetzelfde
 • behoud van her kleinschalige karakter/bouwstijl van de Odijkerweg (3x)
 • volbouwen van het overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied tussen de A12 en A28
 • aantasting landgoedkern 
 • sociaal maatschappelijk belangrijk dat de volkstuinen blijven (3x)
 • wachtlijst sporters langer
 • infrastructuur en veiligheid met betrekking tot kinderen 
 • dat Laan van Rijnwijk ontsluitingsweg wordt 
 • aantasting natuurgebied/ecologische verbindingen (6x)
 • vergroting automobiliteit door ontbreken scholen, winkels en medische voorzieningen 
 • eenzijdigheid van huizen voor sociale huur en middenklasse 
 • het aan elkaar groeien van Zeist, Driebergen en Odijk
 • dat er weer villa’s komen
 • aantasting van het Breulpark qua natuur en bomen (2x)
 • uitgekocht worden (2x) 
 • verdwijning woongenot
 • daling waarde van mijn huis 
 • parkeerproblemen 
 • de gemeenten zijn niet in staat de belangen van de bewoners te behartigen 
 • verdwijnen van hermelijnen en slangen uit onze achtertuin 
 • lichtvervuiling (2x)
 • opwelling water 
 • overlast om 10 jaar in bouwput te komen 
 • de spoorlijn doorsnijdt het plan, gaat het dus over 2 wijken?
 • gebiedsontwikkeling heeft ook negatieve impact op de rest van Zeist
 • hoogbouw, in achtertuin (3x)
 • stoplicht nodig hebben om mijn eigen terrein af te kunnen komen 
 • schade aan huis door de bouw 
 • verlies van het karakter (lint en groen)
 • onzorgvuldige communicatie (2x)
 • onduidelijke participatie en ‘schijnparticipatie’
 • hoe kunnen alle verschillende belangen samenkomen. Hoe/wie bepaalt uiteindelijk wat het zwaarst weegt
 • hoe zit het met de ontsluitingszone van dieren? 
 • verstedelijking 
 • er is geen bewoner in Zeist die hier behoefte aan heeft
 • onkunde van de gemeenten om goede afspraken te maken met stakeholders/zakelijke gebruikers

Andere aandachtspunten

 • echte participatie is wanneer je ook mee mag schrijven aan het plan
 • dat we hier nog minstens 50 jaar kunnen wonen (2x)
 • zorg voor eenheid Utrechtse Heuvelrug (UH)/Zeist, zie fietsen op de Odijkerweg, en niemand kan handhaven in verband met paal op grond van UH 
 • vooral ook woningen voor jongeren en starters, niet alleen voor de rijken
 • gedegen onderzoek naar akoestiek (spoorlijn, infra, mobiliteit). Natuurlijke geluidschermen?
 • houd alsjeblieft rekening met de mensen die er al wonen 
 • heldere, open en vooral eerlijke communicatie met bewoners/bedrijven en belanghebbende. Er zou overleg met de buurt geweest zijn, maar niemand weet ergens van of heeft een gesprek gehad, uiterst onprettig
 • hoek Reehorst/politie is vroeger een bunker geweest, opslagplaats voor munitie, is ook in de tweede wereldoorlog gebombardeerd
 • na het oude plan van het station, mooi geworden, is ondanks alle vragen de rommel, fietsen langs de Odijkerweg, nog niet opgeruimd. Als men dat nog niet eens kan, betwijfel ik of men een groot plan wel kan uitvoeren (2x)
 • zijn er ook intenties om samen te werken met de gemeente Bunnik? Bijvoorbeeld uitbreiding van Odijk (kersenweide) heeft impact voor de omgeving
 • dat het aanbod/ doelgroep past bij de huidige populatie 
 • de grootste opgave van de 21e eeuw is het in harmonie komen met de natuur 
 • zie het gebied als ecosysteem (systeem dynamisch modelleren), focus lijkt op woningbouw te liggen
 • als er hoogbouw komt, plant er dan ook hoge bomen rond de hoogbouw
 • uitkoop, prima, maar geef de bewoners wel de gelegenheid om terug te keren
 • pas op met de kosten, begroot liever iets meer dan minder 
 • wees eerlijk, concreet en duidelijk. Beter een duidelijke vervelende boodschap dan geen boodschap
 • pas op met trillingen met oude woningen