Steniaweg 44 kantoortransformatie

Categorieën

  • Zeist

Het voorste gedeelte van het kantoorgebouw aan de Steniaweg 44 staat al langere tijd leeg. De eigenaar, Woongoed Zeist (WZ), wil dit voorste gedeelte van haar kantoor ombouwen tot 6 sociale huurappartementen. Deze kleine woningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen van 23 tot 30 jaar.

Het gebouw blijft even groot en hoog. De parkeerplekken die nodig zijn voor de appartementen liggen op het terrein van Woongoed Zeist.

Medio 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting.

Omgevingsvergunning

In juni 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor 6 appartementen. Om de aanpassingen van het gebouw mogelijk te maken, is het noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Deze toestemming én de omgevingsvergunning voor de 6 appartementen is eind 2019 verleend. Hierop zijn bezwaren binnengekomen bij ons.

Beslissing op bezwaar

Naar aanleiding van de bezwaren heeft het college van burgemeester en wethouders (college) besloten om aan de vergunning het voorschrift te verbinden dat de vensters in de zijgevel zo moeten worden uitgevoerd dat deze niet loodrecht uitzicht geven op het naburige erf.

Ook heeft het college besloten om de vergunning voor een functiewijziging van kantoor naar 6 huurappartementen en het gebruik van de voortuin voor 'wonen' in stand te houden.

Beroep en voorlopige voorziening

De bezwaarmakers kunnen tegen de beslissing op bezwaar een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Het gemotiveerde beroepschrift moet binnen zes weken na 2 december 2020 in het bezit zijn van de Rechtbank. Aan de beroepsprocedure zijn griffiekosten verbonden. De rechtbank zal u daarna informeren over de verdere procedure.

Voorlopige voorziening

Na het indienen van het beroepschrift kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank om een voorlopige voorziening. De rechter gaat dan na of - in afwachting van de uitspraak over het beroep - al mag worden begonnen met de uitvoering van de vergunning.

Meer informatie

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning? Neemt u dan contact met ons op:

Heeft u vragen over de bouwplannen? Kijk dan op de website van Woongoed Zeist.