aanblik schoolgebouw

Tijdelijk schoolgebouw Kohnstammplein

De komende jaren gaan we een aantal van onze scholen moderniseren en verduurzamen. De leerlingen van die scholen moeten we dan tijdelijk ergens anders onderbrengen, zodat we de aanpassingen aan hun schoolgebouwen zo goed en veilig mogelijk kunnen uitvoeren.

Voor de tijdelijke opvang van leerlingen komt er aan het Kohnstammplein in Vollenhove een ​​tijdelijk schoolgebouw. Dat blijft maximaal 7 jaar staan. Deze plek is de beste locatie op basis van criteria zoals ruimte, parkeren, verkeer, eigendom en de reisafstand voor leerlingen.

Minimaal 3 verschillende scholen worden hier achter elkaar gehuisvest. Als de school tijdelijk leeg staat, schakelen wij leegstandsbeheer in. Zo zorgen we ervoor dat tijdelijke bewoners het gebouw bewaken.

Planning

  • zomer 2021: start werkzaamheden
  • najaar 2021: oplevering schoolgebouw
  • eind oktober: start lessen
  • 2028: ontruiming en herstel locatie

Vergunning en bouw

De omgevingsvergunningen, waaronder een kapvergunning, zijn verleend. Aannemer De Meeuw bouwt het schoolgebouw. De werktijden tijdens de bouw zijn van maandag tot en met vrijdag, van 7.00 tot 17.00 uur.

Begin juli zijn enkele bomen gekapt om ruimte te maken voor het schoolgebouw. Na maximaal 7 jaar wordt het schoolgebouw afgebroken en planten we bomen terug.

Naar projectenoverzicht