aanblik schoolgebouw

Tijdelijk schoolgebouw Kohnstammplein

De komende jaren gaan we een aantal van onze scholen moderniseren en verduurzamen. De leerlingen van die scholen moeten we dan tijdelijk ergens anders onderbrengen, zodat we de aanpassingen aan hun schoolgebouwen zo goed en veilig mogelijk kunnen uitvoeren.

Voor de tijdelijke opvang van leerlingen komt er aan het Kohnstammplein in Vollenhove een ​​tijdelijk schoolgebouw. Dat blijft maximaal 7 jaar staan. Deze plek is de beste locatie op basis van criteria zoals ruimte, parkeren, verkeer, eigendom en de reisafstand voor leerlingen.

Minimaal 3 verschillende scholen worden hier achter elkaar gehuisvest. Als de school tijdelijk leeg staat, schakelen wij leegstandsbeheer in. Zo zorgen we ervoor dat tijdelijke bewoners het gebouw bewaken.

Planning

  • januari en februari: aanbesteding
  • juni: start bouw
  • eind juli: oplevering schoolgebouw
  • augustus: start les aan de leerlingen
  • september 2028: ontruiming en herstel locatie

De bouw

Aannemer De Meeuw gaat het schoolgebouw bouwen. De planning van de bouwwerkzaamheden is nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

Naar projectenoverzicht