Tijdelijk schoolgebouw Kohnstammplein

De komende jaren gaan we een aantal van onze scholen moderniseren en verduurzamen. Die werkzaamheden duren maximaal 7 jaar. De leerlingen van die scholen moeten we dan tijdelijk ergens anders onderbrengen, zodat we de aanpassingen aan hun schoolgebouwen zo goed en veilig mogelijk kunnen uitvoeren.

Er is nu geen bestaand schoolgebouw beschikbaar voor de tijdelijke opvang van leerlingen. Daarom komt er aan het Kohnstammplein in Vollenhove (maximaal 7 jaar) een ​​tijdelijk schoolgebouw. Dit terrein is de beste locatie op basis van criteria zoals ruimte, parkeren, verkeer, eigendom en de reisafstand voor leerlingen.

Minimaal 3 verschillende scholen worden hier achter elkaar gehuisvest. Als de school tijdelijk leeg staat, schakelen wij leegstandsbeheer in. Zo zorgen we ervoor dat het gebouw door tijdelijke bewoners bewaakt wordt.

Naar projectenoverzicht