Tweede gymlokaal Noordweg

Categorieën

  • Zeist

De gemeente Zeist werkt aan een plan om het gymlokaal aan de Noordweg 10 in Zeist uit te breiden met een tweede gymlokaal. Hierover zijn wij de afgelopen jaren in gesprek geweest met het schoolbestuur van SO Noorderlicht, VSO Heuvelrugcollege, sportverenigingen en omwonenden.

Het uitbreidingsplan bestaat uit aanpassingen aan het bestaande gymlokaal en het bouwen van een tweede gymlokaal, zodat we voldoen aan de huidige vraag vanuit het gymonderwijs en de norm voor toegankelijkheid, duurzaamheid en akoestiek.

Stand van zaken

In september 2021 is voor het definitieve ontwerp een omgevingsvergunning aangevraagd. In januari 2022 is de aanbesteding gestart voor de bouw. Vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne, stijgende bouwkosten en het tekort aan materialen, duurde de aanbesteding langer dan we hadden voorzien. In september heeft de gemeente Zeist drie offertes ontvangen. Alle offertes overschrijden het beschikbare budget. Wij hebben hierdoor de aanbestedingsprocedure moeten beëindigen.  

Hoe nu verder?

Het ontwerp moet veranderen zodat het binnen het beschikbare budget past. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een nieuw ontwerp. Uitgangspunt blijft dat het nieuwe ontwerp binnen het bestemmingsplan Zeist-West en Utrechtseweg-Noord past. Na de presentatie van het nieuwe ontwerp aan omwonenden wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en starten we met de aanbesteding voor de realisatie van het uitbreidingsplan.

Alle omgevingsvergunningaanvragen en verleende vergunningen publiceren wij op onze website. Bekijk de bekendmakingen 

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief 'Gymnoordweg' blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per e-mail. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Aanmelden nieuwsbrief