Tweede gymlokaal Noordweg

De gemeente Zeist heeft een plan gemaakt om het gymlokaal aan de Noordweg 10 in Zeist uit te breiden met een tweede gymlokaal. Hierover zijn wij de afgelopen jaren in gesprek geweest met:

  • het schoolbestuur van SO Noorderlicht,
  • VSO Heuvelrugcollege, 
  • sportverenigingen,
  • omwonenden.

Deze gesprekken hebben geleid tot een uitbreidingsplan, passend binnen het bestemmingsplan Zeist-West en Utrechtseweg-Noord en rekening houdend met de bezwaren uit het verleden. Het uitbreidingsplan bestaat uit aanpassingen aan het bestaande gymlokaal en het bouwen van een tweede gymlokaal, zodat we voldoen aan de huidige vraag vanuit het gymonderwijs en de norm voor toegankelijkheid, duurzaamheid en akoestiek.

Bekijk de video Uitbreidingsplan
Naar projectenoverzicht