Tweede gymlokaal Noordweg

Categorieën

  • Zeist

De gemeente Zeist heeft een plan gemaakt om het gymlokaal aan de Noordweg 10 in Zeist uit te breiden met een tweede gymlokaal. Hierover zijn wij de afgelopen jaren in gesprek geweest met:

  • het schoolbestuur van SO Noorderlicht,
  • VSO Heuvelrugcollege, 
  • sportverenigingen,
  • omwonenden.

Deze gesprekken hebben geleid tot een uitbreidingsplan, passend binnen het bestemmingsplan Zeist-West en Utrechtseweg-Noord en rekening houdend met de bezwaren uit het verleden. Het uitbreidingsplan bestaat uit aanpassingen aan het bestaande gymlokaal en het bouwen van een tweede gymlokaal, zodat we voldoen aan de huidige vraag vanuit het gymonderwijs en de norm voor toegankelijkheid, duurzaamheid en akoestiek.

Definitief ontwerp

Impressie gevelaanzichten

U ziet vanuit verschillende kanten de gevels van de gymlokalen weergegeven. Het nieuwe gymlokaal is op de tekening zwart. De gevel bestaat uit antraciet metselwerk.   

Het bestaande gymlokaal is 5,9 meter hoog. Het nieuwe gymlokaal wordt verdiept aangelegd, en komt 2,6 meter onder de grond. Het gymlokaal is daardoor minder hoog dan het bestaande gymlokaal. Het schoolplein is met een groene lijn ingetekend. Dit schoolplein wordt vanwege de verschillende hoogtes van de omliggende gebouwen verhoogd aangelegd en heeft een glooiend effect. 

Bekijk de video Uitbreidingsplan

VSO Heuvelrugcollege en SO Noorderlicht stellen hun parkeerplaatsen beschikbaar voor de buurt. Zowel buurtbewoners als gebruikers en bezoekers van de gymlokalen kunnen hier gebruik van maken. Bij VSO Heuvelrugcollege wordt het toegangshek verplaatst, waardoor er acht parkeerplaatsen voor de buurt beschikbaar zijn. Bij SO Noorderlicht komen zeven parkeerplaatsen en een extra gehandicaptenparkeerplaats. Bij de ingang van de gymlokalen komt ook een gehandicaptenparkeerplaats. Met deze oplossing bieden we parkeergelegenheid die ver boven de norm uitkomt.

Op 7 oktober 2020 is het voorlopig ontwerp aan omwonenden en belanghebbenden gepresenteerd en was het mogelijk om hierop te reageren en vragen te stellen. De gestelde vragen en antwoorden zijn gebundeld in een reactienota. 

Bekijk de reactienota  (pdf, 391 KB)

In 2011 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van het gymlokaal. Wegens bezwaren uit de buurt, en het feit dat het plan niet binnen het bestemmingsplan paste, is de vergunning in 2018 ingetrokken. In de afgelopen jaren gingen wij in gesprek met de schooldirecteur van de schoolgebouwen aan de Noordweg 8 en 10. Samen met het schoolbestuur en een architect hebben wij een nieuw plan gemaakt. Passend binnen het bestemmingsplan en rekening houdend met de bezwaren uit het verleden. De omgevingsvergunning is verleend.

Alle omgevingsvergunningaanvragen en verleende vergunningen publiceren wij op de website.

  • Omgevingsvergunning verleend - december 2021
  • Aanbesteding – januari tot en met september 2022
  • Collegebesluit over het aanbestedingsresultaat – oktober 2022
  • Start bouw – begin 2023
  • Oplevering gebouw en openbaar gebied - 2024

Deze planning is onder voorbehoud.

Vragen

Heeft u vragen over de plannen? Stuur dan een e-mail naar zeist@zeist.nl onder vermelding van project Gymnoordweg. U kunt ons ook bellen via het vijfcijferige telefoonnummer 14030.

Op de hoogte blijven

Wilt u de plannen en het proces graag blijven volgen? Dat kan. Meld u bij ons aan en wij houden u op de hoogte.

Aanmelden voor de informatiemail

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail aan zeist@zeist.nl onder vermelding van 'afmelding informatiemail Gymnoordweg'.

Wijkteam

Wilt u iets bespreken over uw wijk? U kunt dan terecht bij wijkteam Zeist-West. Het spreekuur is op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in wijkservicepunt De Koppeling, De Clomp 1904.