artist impressie Brede School Kerckebosch

Uitbreiding Brede School Kerckebosch

Categorieën

  • Zeist
  • Onderwijs

De Brede School Kerckebosch heeft al lange tijd onvoldoende ruimte voor alle leerlingen. In 2019 hebben we daarom tijdelijke noodlokalen geplaatst. Die noodlokalen zijn echter geen structurele oplossing. Daarom gaan we een vaste uitbreiding maken voor de 2 scholen die in de Brede School Kerckebosch zitten, Damiaanschool Kerckebosch en WereldKidz Montessori Kerckebosch. 

Ontwerp voor de uitbreiding

De architect heeft een ontwerp gemaakt voor de uitbreiding. Dat is gebeurd in overleg met de scholen en de gemeente. De uitbreiding past binnen het bestemmingsplan.

Planning

  • december 2023: aanvraag omgevingsvergunning
  • februari 2023: aanbesteding
  • juni 2023: start uitvoering
  • januari 2025: oplevering gebouw
  • maart 2025: oplevering terrein

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.