Utrechtseweg 91-95 kantoortransformatie

Categorieën

  • Zeist

Het kantoorpand Utrechtseweg 91–95 is verkocht. De nieuwe eigenaar heeft plannen om het gebouw om te bouwen naar 36 huurappartementen.

In 2017 heeft het College besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting.

Procedure

Afwijken van bestemmingsplan

Het ombouwen van het kantoorpand Utrechtseweg 91-95 past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Zeist Centrum e.o.’. Hiervoor moeten we dus afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan door toepassen van een zogenaamde ‘kruimelgevalprocedure’. Dit houdt in dat de reguliere procedure voor een aanvraag omgevingsvergunning geldt.

Omgevingsvergunning

In juli 2018 is er een omgevingsvergunning verleend voor de bouwplannen. Daar is bezwaar tegen gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop in juli 2019 besloten om de vergunning, met een kleine verandering, in stand te laten. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de rechtbank. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank het beroep behandelt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen? Neemt u dan contact op met het bedrijf dat de eigenaar, Viveste, adviseert. Dat kan telefonisch via telefoonnummer 0318 62 14 15 of per e-mail via info@dynamivast.nl. Contactpersoon is de heer Oskam van Dynamivast.