Veldheim Stenia Peronnik Van Renesselaan

Utrechtseweg 69, 86 en 119 zijn percelen van de toenmalige Stichting Zonnehuisscholen. Er zijn plannen voor de herontwikkeling van de percelen.

Herontwikkelingsmogelijkheden

Stand van zaken

De verschillende eigenaren van de percelen willen de terreinen opnieuw gaan ontwikkelen. Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Meldt u dan aan via de website overuwbuurt.overheid.nl.

Stenia (Utrechtseweg 86)

De zorgorganisatie Orpea is bezig met het maken van een herontwikkelingsplan voor dit terrein. Orpea wil ongeveer 100 cliënten huisvesten op Stenia en de locatie ontwikkelen binnen het bestemmingsplan.

Orpea heeft een concept vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Zeist. Wij hebben aangegeven medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan, op voorwaarde dat het uitgewerkt wordt volgens de onze opmerkingen.

Orpea heeft overleg gehad met vertegenwoordigers van omwonenden. Op dinsdag 18 mei organiseert ze een informatiebijeenkomst voor de buurt. Waarschijnlijk dient ze de definitieve vergunningaanvraag nog voor de zomer in.

Orpea wordt eigenaar van Stenia, zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Peronnik (Utrechtseweg 119)

Peronnik is eind 2020 door Mooi Zeist verkocht aan drie beleggers met een Zeister achtergrond. De nieuwe eigenaren zijn bezig met het maken van een plan en zullen daarna een vergunningaanvraag bij de gemeente indienen.

Veldheim (Utrechtseweg 69)

De eigenaar, Mooi Zeist, heeft door een onderzoeksbureau een marktanalyse laten uitvoeren. In dit advies staat wat een passende functie kan zijn voor Veldheim. Het advies is op 12 januari gepresenteerd aan omwonenden in een digitale bijeenkomst. Conclusie van het rapport is dat een combinatie van de functies 'wonen', 'maatschappelijk' en 'zorg' geschikt is voor de locatie. Het advies en verslag van de bijeenkomst kunt u bekijken op de website van Mooi Zeist.

Op basis van het marktonderzoek en de reacties hierop stelt de eigenaar een bouwmassastudie, programma en ruimtelijke visie op. Deze zullen worden besproken met omwonenden. De eigenaar en de gemeente Zeist hebben een intentieovereenkomst gesloten met als doel te komen tot een herontwikkelingsplan, waarbij een principeverzoek en een besluit hierover door de gemeenteraad de eerste stap is.

Herontwikkeling Van Renesselaan 30 A2

Eind 2020 is ook dit perceel verkocht aan drie beleggers met een Zeister achtergrond. De nieuwe eigenaren hebben voor dit pand een concept verzoek gedaan om af te wijken van het bestemmingsplan en in het pand (studenten)bewoning toe te staan. Het pand heeft nu de bestemming ‘Maatschappelijk’. De gemeente Zeist zal het verzoek en de onderbouwing daarvoor toetsen.

Voorwaarden herontwikkeling

De gemeente stelt voorwaarden (pdf, 1.15 MB)aan herontwikkeling:

 • herontwikkeling van de percelen moet in samenspraak gebeuren met de omgeving;
 • de nieuwe eigenaar moet aantonen dat er geen vraag is naar percelen met een maatschappelijke bestemming;
 • eventuele nieuwbouw moet het monumentale karakter van de percelen versterken;
 • voorafgaand aan eventuele nieuwbouw moet de nieuwe eigenaar een cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren;
 • bij de realisatie van woningen is differentiatie uit de Woonvisie in principe leidend.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de tijdelijke bewoning? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Veldheim, Stenia en Peronnik'. Deze nieuwsbrief wordt met een wisselende frequentie verzonden.

 1. Vul uw e-mailadres in in het onderstaande veld.
 2. Klik op de groene knop 'Aanmelden'.
 3. Ga daarna naar uw e-mailbox en bevestig uw e-mailadres:
  1. open de e-mail 'Veldheim, Stenia en Peronnik: Graag de inschrijving bevestigen' (afzender is zeist@zeist.nl)
  2. klik op de link 'Ja, meld me aan voor deze lijst'
Naar projectenoverzicht