Veldheim Stenia Peronnik Van Renesselaan

Utrechtseweg 69, 86 en 119 zijn percelen op het terrein Veldheim, Stenia en Peronnik van de toenmalige Stichting Zonnehuisscholen. Er zijn plannen voor de herontwikkeling van de percelen.

Herontwikkelingsmogelijkheden

Stand van zaken

De eigenaar van de percelen wil de terreinen opnieuw gaan ontwikkelen. Dit is op dit moment de status van de verschillende percelen:

Stenia (Utrechtseweg 86)

Zorgverlener Orpea heeft Stenia gekocht onder voorbehoud. Orpea wil binnen het  bestemmingsplan zorg gaan verlenen aan ongeveer 100 dementerenden.

Na onderzoek en overleg met ons heeft Orpea een concept vergunningaanvraag ingediend. De concept aanvraag is aangepast, omdat eerdere plannen niet helemaal aan het bestemmingplan voldeden op het gebied van parkeren en cultuurhistorie.

Orpea heeft al overleg gehad met vertegenwoordigers van omwonenden. Zij gaan de hele buurt informeren en betrekken zodra zij duidelijkheid hebben over de concept vergunningaanvraag. Waarschijnlijk gebeurt dat in februari.

Peronnik (Utrechtseweg 119)

Peronnik is eind 2020 door Mooi Zeist verkocht aan drie beleggers met een Zeister achtergrond. De nieuwe eigenaren willen eerst met de gemeente overleggen over de mogelijkheden voor Perronik voordat zij nieuwe plannen uitwerken. Het bijgebouw blijft in gebruik voor studiebegeleiding en orthopedagogiek.

De vorige eigenaar, Mooi Zeist, had plannen voor een kinderdagverblijf en naschoolse opvang. Om de passendheid van deze functie te toetsen werd een concept vergunningaanvraag ingediend. Uit die aanvraag bleek dat de nieuwe ontsluiting voor auto's niet paste bij de cultuurhistorische waarde van het terrein.

Veldheim (Utrechtseweg 69)

De eigenaar van Veldheim, Mooi Zeist, heeft gekeken of er binnen de huidige bestemming ('Maatschappelijk') partijen zijn die zich hier willen vestigen. Dit is tot nu toe niet gelukt.

Een onderzoeksbureau heeft een marktanalyse uitgevoerd en en in hun advies staat wat een passende functie kan zijn voor Veldheim. Hun conclusie is dat een combinatie van de functies 'Wonen', 'Maatschappelijk' en 'Zorg' passend is. Dit advies is op 12 januari gepresenteerd aan omwonenden tijdens een digitale bijeenkomst.

Wij hebben met Mooi Zeist afspraken gemaakt over het verdere proces. Op basis van het marktonderzoek stellen zij een bouwmassastudie, programma en ruimtelijke visie op. Deze worden ook besproken met omwonenden. Wanneer en op welke manier dat gebeurt, is nog niet bekend. Het doel is een principeverzoek van Mooi Zeist aan de gemeente over een ruimtelijk plan voor Veldheim en vervolgens een besluit hierover door de gemeenteraad.

Van Renesselaan 30 A 2

Van Renesselaan 30 A 2 is eind 2020 door Mooi Zeist verkocht aan drie beleggers met een Zeister achtergrond. De nieuwe eigenaren willen de bestemming van het gebouw veranderen van 'Maatschappelijk' naar ‘Wonen’. Binnenkort zullen zij daarvoor een aanvraag indienen. Bij het behandelen van zo'n aanvraag toetsen wij de onderbouwing voor de functiewijziging. Belangrijk aandachtspunt bij die toetsing zijn onder andere:

 • het behoud van waardevol groen,
 • het aantal parkeerplaatsen.

Voorwaarden herontwikkeling

De gemeente stelt voorwaarden (pdf, 1,15 MB)aan herontwikkeling:

 • herontwikkeling van de percelen moet in samenspraak gebeuren met de omgeving;
 • de nieuwe eigenaar moet aantonen dat er geen vraag is naar percelen met een maatschappelijke bestemming;
 • eventuele nieuwbouw moet het monumentale karakter van de percelen versterken;
 • voorafgaand aan eventuele nieuwbouw moet de nieuwe eigenaar een cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren;
 • bij de realisatie van woningen is differentiatie uit de Woonvisie in principe leidend.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Ontwikkeling Veldheim, Stenia en Peronnik'. Deze nieuwsbrief wordt met een wisselende frequentie verzonden.

 1. Vul uw e-mailadres in in het onderstaande veld.
 2. Klik op de groene knop 'Aanmelden'.
 3. Ga daarna naar uw e-mailbox en bevestig uw e-mailadres:
  1. open de e-mail 'Ontwikkeling Veldheim, Stenia en Peronnik: Graag de inschrijving bevestigen' (afzender is zeist@zeist.nl)
  2. klik op de link 'Ja, meld me aan voor deze lijst'
Naar projectenoverzicht