Verandering kruising Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef

De kruising tussen de Utrechtseweg, Kromme-Rijnlaan en De Dreef kan de verwachte groei van het verkeer niet meer aan. Door de verwachte toename van het verkeer nemen de files in meerdere richtingen toe tot 2025. Het wordt daardoor moeilijker om Zeist te bereiken. We hebben de Utrechtseweg daarom op een andere manier ingericht.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 22 april 2021 was er een online informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden we samen met aannemer Mourik de historie en het belang van het project. We hebben laten zien hoe de nieuwe situatie er uit komt te zien en een toelichting gegeven op de planning, de verwachte hinder en bereikbaarheid.

Bekijk de informatiebijeenkomst terug

Projectgebied

plattegrond projectgebied (jpg, 825 KB)
Het projectgebied is gemarkeerd met een rechthoek op de plattegrond. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Planning

De werkzaamheden op de Utrechtseweg en het kruispunt Utrechtseweg – de Dreef – Kromme-Rijnlaan zijn gereed. Ook de fietstunnel is in gebruik genomen. Tot het einde van het jaar wordt er onder andere nog in de bermen gewerkt. Daarnaast wordt een kunstwerk in de fietstunnel aangebracht gemaakt door de Zeisterse Kunstenares Toos van Poppel.

Bekijk het interview met Toos van Poppel op YouTube.

Afsluiting fietspad noordzijde Utrechtseweg

Van maandag 31 januari tot en met vrijdag 11 februari is het fietspad aan de noordzijde van de Utrechtseweg afgesloten (tussen De Dreef en de Jordanlaan). De omleidingsroute voor fietsers richting de Bilt loopt via de Kroostweg-Noord.  Bedrijven en woningen zijn bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Er is schade ontstaan aan het voetpad. Om deze schade te herstellen wordt er tijdens de afsluiting gewerkt aan het voetpad. Ook het fietspad wordt afgesloten zodat de aannemer voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren.

Veranderingen aan de kruising

We hebben de Utrechtseweg verbreed naar 2 rijstroken vanuit Zeist in de richting van De Bilt. Onder de Utrechtseweg is nu een fietstunnel van de Kromme-Rijnlaan naar De Dreef. Hierdoor kunnen de fietsers veiliger oversteken. Dit hebben we in samenwerking gedaan met de provincie Utrecht. De verbreding van dit deel van de Utrechtseweg zorgt voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid voor auto's, fietsen en openbaar vervoer.

De belangrijkste veranderingen:

  • 2 rijstroken Zeist uit, 1 rijstrook Zeist in
  • fietstunnel van Kromme-Rijnlaan naar De Dreef
  • betere aansluiting aangrenzende percelen
  • stiller asfalt
  • regenwater komt in de bodem terecht en niet meer in het riool
  • meer ruimte voor bomen en gras

animatie van de veranderingen

Werkzaamheden in beeld

Naar projectenoverzicht