gebiedsvisie voor het gebied tussen de A12 en de spoorlijn in Zeist-zuid

Verkenning A12-spoorzone

Zijn er wel of niet mogelijkheden voor duurzame opwek van elektriciteit via zonnevelden en windmolens in het gebied tussen de A12 en de spoorlijn in Zeist-zuid? Dat verkent gemeente samen met belanghebbenden. De gemeenteraad heeft in oktober 2020 besloten tot deze verkenning. Daarbij staat niet bij voorbaat vast dat er zonnevelden en windmolens in het gebied gaan komen. Ook staat niet van tevoren vast hoe hoog eventuele windmolens zouden moeten worden. In het proces om te komen tot de gebiedsvisie worden nadrukkelijk ook andere belangen en waarden in het gebied afgewogen, zoals: natuur, biodiversiteit, landschap, landbouw en cultuurhistorie.

Waarom een verkenning?

Ook de gemeente Zeist draagt bij aan het terugdringen van klimaatverandering door over te schakelen op duurzame energie. De gemeenteraad heeft in 2019 unaniem besloten dat we in 2030 één derde van onze elektriciteitsvraag binnen onze gemeente duurzaam willen opwekken. Dat halen we niet alleen met zonnepanelen op daken. Daarom onderzoeken we waar binnen de eigen gemeente eventueel mogelijkheden zijn voor zonnevelden en windmolens.

Wij hebben begin 2020 laten onderzoeken waar in de gemeente Zeist windmolens (pdf, 2,21 MB) zouden kunnen staan. Later is in een brief aan de raad uitgebreider is stilgestaan hoe kansrijk de verschillende locaties  zijn.

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 besloten dat ze voor één van die locaties, de A12/spoorzone, een verkenning wil laten uitvoeren (lees meer in het Raadsbesluit (pdf, 1,46 MB) en de Aanpak opwek duurzame electriciteit tot 2030 (pdf, 589 KB)). Die locatie ziet de gemeenteraad als het meest kansrijk. Er is in dat gebied mogelijk ruimte voor één of twee windmolens en tientallen hectaren zonnevelden. Wij onderzoeken de mogelijkheden daarvoor, samen met belanghebbenden.

Hoe werken we aan de verkenning?

De gemeente Zeist doet deze verkenning samen met grondeigenaren, bewoners en andere belanghebbenden. Als windmolens een reële optie lijken te kunnen worden, betrekken we ook inwoners van omliggende gemeenten (Odijk en Driebergen). Het is een open verkenning. Het resultaat van die verkenning leggen we vast in een gebiedsvisie. Het college legt in het najaar van 2021 aan de gemeenteraad voor, wat op dat moment de resultaten van de verkenning zijn.

In het proces om te komen tot de gebiedsvisie wegen we nadrukkelijk ook andere belangen en waarden in het gebied, zoals: natuur, biodiversiteit, landschap, landbouw en cultuurhistorie. Onderdeel van de verdere verkenning is ook de vraag hoe inwoners van de gemeente Zeist en buurgemeenten kunnen delen in de opbrengst van eventuele zonnevelden of windmolens.

Meer informatie

Lees meer over hoe de gemeente Zeist werkt aan grootschalige opwek van duurzame zonne- en windenergie.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met procesmanager Hans Olsthoorn. Dat kan door te mailen naar zeist@zeist.nl ter attentie van Hans Olsthoorn, of te bellen met 14 030.

Naar projectenoverzicht