Winkelcentrum De Clomp

Winkelcentrum De Clomp vernieuwt! De gemeente Zeist en projectontwikkelaar Rialto Zeist B.V. hebben een realisatieovereenkomst gesloten voor de lang gewenste herontwikkeling van het winkelcentrum. Daarmee krijgt dit deel van de wijk Zeist-West een vernieuwingsimpuls en realiseren we een mooi, nieuw en veilig wijk- en winkelcentrum.

Naar verwachting is het winkelcentrum in 2021 volledig vernieuwd. Tijdens de bouw kunt u gewoon boodschappen doen in het  winkelcentrum, de winkels blijven open.

Nieuwe situatie

luchtbeeld met impressie van nieuwe situatie winkelcentrum De Clomp
Nieuwe situatie De Clomp. Voor een grotere versie klik op de tekening.

Het plan bestaat uit een compact winkelcentrum verdeeld in 3 'blokken', met op de begane grond winkelruimten (17 winkelunits waaronder 3 supermarkten) en daarboven 2 woonlagen met 66 appartementen.

Tussen de winkels wordt een promenade en een plein aangelegd, waar bezoekers en bewoners kunnen parkeren. Er is veel aandacht voor groen: de zone langs de Grift wordt gedeeltelijk opnieuw groen ingericht, er komen bomen langs de promenade en robuuste bomen op het plein. Ook het dak van de winkels wordt aangekleed met groen, zodat bewoners uitkijken over een groen dakterras.

Het huidige Kerkelijk Centrum blijft bestaan en krijgt een facelift.

Natuurgebied 'de groene Griftoever'

Naast het winkelcentrum ligt een mooi natuurgebied: de groene Griftoever. In dit stukje natuur leven veel vogels en insecten. Wij willen dit stukje natuur verbeteren. Die werkzaamheden zijn bijna klaar.

Door het verplaatsen van het fietspad is een bredere ecologische zone langs de Grift ontstaan. Om de ecologie te versterken hebben we in het gebied natuurvrienlijke oevers aangelegd. Zo kunnen watervogels en andere dieren makkelijker in en uit het water komen. Langs de Grift planten we nog nieuwe struiken en het gebied zaaien we in met een bijenvriendelijk bloemenmengsel. 

Onder de bruggen zijn zogenaamde 'faunapasages' aangelegd. Via de passages kunnen kleine zoogdieren zich veilig door het gebied bewegen. De aangelegde takkenhopen helpen ook hierbij.

Langs de Grift leven veel ijsvogels. Voor deze vogels zijn speciale broedwanden aangelegd: bergjes grond met daarin boomstronken. We hopen dat de ijsvogel in de toekomst daarin zijn nest gaat bouwen.

Voor de vleermuizen zijn vleermuiskasten opgehangen.

Naar projectenoverzicht