Zorgwoningen aan Dwarsweg - locatie 'De Komeet'

Op de hoek van de Dwarsweg–Anne de Vrieslaan (terrein voormalige supermarkt De Komeet, Dwarsweg 11A) wil RK Woningbouwvereniging Zeist (RKWBV) een appartementengebouw met 25 zorgappartementen realiseren voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben. Deze zorgappartementen willen zij verhuren aan Reinaerde. Dit bouwproject heet 'De nieuwe Komeet' en draagt bij aan ons doel om versneld extra betaalbare woningen te realiseren. Daarom willen wij aan dit plan meewerken onder voorwaarden.

Meer informatie over: Versnellingsopgave: sneller méér betaalbare huurwoningen

Plan en proces

De zorgwoningen

RK Woningbouwvereniging Zeist wil in 2021 starten met de bouw van de 25 zorgappartementen. De zorg wordt verleend door zorgpartij Reinaerde.

Parkeren

De bewoners van de woningen hebben geen auto. De parkeerplaatsen op eigen terrein zijn bedoeld voor bezoekers en zorgverleners, die hierdoor geen gebruik hoeven te maken van parkeerplaatsen in de wijk.

Informatieavond

In maart 2020 heeft RK Woningbouwvereniging Zeist de direct aangrenzende buren over de plannen geïnformeerd. Op 2 juni 2020 hield de woningbouwvereniging een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Deze bijeenkomst is goed bezocht.

Omgevingsvergunning

Tijdens de zomerperiode heeft RK Woningbouwvereniging Zeist de plannen verder uitgewerkt. Op 6 oktober heeft de woningbouwvereniging een aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een appartementengebouw voor 25 zorgwoningen bij ons ingediend. Omwonenden zijn hierover door de woningbouwvereniging geïnformeerd. Deze aanvraag is in de Nieuwsbode gepubliceerd. Op dit moment is het nog niet mogelijk om uw zienswijze op deze aanvraag in te dienen. Lees hieronder wat de procedure is en wat uw mogelijkheden zijn om op het plan uw zienswijze en beroep in te dienen.

Procedure

Inmiddels hebben wij RK Woningbouwvereniging Zeist laten weten dat voor deze aanvraag de uitgebreide procedure dient te worden gevolgd.
Zodra wij  de aanvraag beoordeeld hebben en adviezen van o.a. welstand, brandweer, omgevingsdienst e.d. terug hebben ontvangen, komen wij uiteindelijk tot een ontwerp-omgevingsvergunning (ook wel ontwerpbesluit genoemd) met de daarbij behorende stukken/tekeningen waaronder de ruimtelijke onderbouwing.  Dit kan nog wel enige tijd duren.

Zienswijze

Het ontwerpbesluit wordt voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Als dit zover is wordt dit wederom gepubliceerd in de Nieuwsbode of via www.overheid.nl, waar u een email-attendering kunt instellen, zodat u op de hoogte wordt gehouden van de voor u relevante besluiten van de gemeente.  

Zodra de zienswijzen termijn van start gaat communiceren wij dit ook op deze projectpagina. De omwonenden en andere belanghebbenden informeren wij dan met een brief. Meer informatie over hoe u een zienswijze kunt indienen

Beroep

Wanneer er zienswijzen worden ingediend worden deze betrokken bij de besluitvorming. Op basis van de binnengekomen zienswijzen wordt een zienswijzennota opgesteld. Hierna vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats en komen wij tot een definitief besluit. Dit besluit wordt dan  zes weken ter inzage gelegd voor beroep bij de Rechtbank Midden-Nederland. De uitspraak van de rechtbank staat vervolgens open voor hoger beroep bij de Raad van State.

Bestemmingsplan

De projectlocatie op de plek van voormalige supermarkt De Komeet heeft nu de bestemming 'detailhandel'. Het nieuwe appartementengebouw past daarom niet binnen het bestemmingsplan. Wij vinden de bouw van de zorgwoningen belangrijk. Daarom zullen we een procedure gaan volgen, die nodig is om het bouwplan mogelijk te maken. Deze procedure is nog niet gestart.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze nieuwbouwplannen? Neemt u dan contact op met de heer Blankestijn van RK Woningstichting Zeist via telefoonnummer 030 698 5030 of per e-mail via blankestijn@rkwbv.nl.

Wilt u meer weten over de aanvraag omgevingsvergunning? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Naar projectenoverzicht