Categorieën

 • Zeist
 • Verkeer

Centrum: Slotlaan

Het groene en gezellige centrum van Zeist gaan we deze zomerperiode optimaliseren op het onderdeel verkeersveiligheid. In november 2022 werd een voorstel ‘Variantenstudie verbetering veiligheid Slotlaan’ gepresenteerd om de Slotlaan verder te optimaliseren. En in maart 2023 zijn er 2 moties aangenomen door de gemeenteraad, die samen hebben geleid tot dit definitieve ontwerp

Definitief ontwerp

 • De hele Slotlaan krijgt een fietspad van 1,90 meter breed, vanaf de Korte Steynlaan tot aan de Hogeweg.
 • De bestaande fietsstrook schuift ongeveer 40 cm op.
 • Daar waar nu geen fietsstrook ligt, wordt de rijbaan smaller zodat het nieuwe fietspad past.
 • De voorrangssituatie voor alle zijstraten maken we duidelijker.
 • Het aantal laad- en losplekken blijft gelijk.
 • De eindtijd voor laden en lossen wordt verlengd tot 19.00 uur.

Voorlopige planning

Een precieze planning is op dit moment nog niet bekend. De planning hieronder is voorlopig en onder voorbehoud van wijzigingen. 

De werkzaamheden aan de Slotlaan worden opgedeeld in 2 fases:

 • Fase 1
  • vanaf maandag 17 juni en tot en met vrijdag 12 juli
  • deel Slotlaan vanaf restaurant Bell's tot aan het Kruidvat
 • Fase 2
  • start na afronding fase 1
  • deel Slotlaan vanaf inrit Korte Weeshuislaan tot aan Korte Steynlaan

Werkzaamheden 1e Hogeweg

Om de overlast in het centrum beperkt te houden, wachten we met de uitvoering van de motie ‘Veiligheid 1e Hogeweg’ totdat de werkzaamheden aan de Slotlaan klaar zijn.

Het proces voor optimalisatie van de Slotlaan op het onderdeel verkeersveiligheid startte eind 2019 met de vraag van de gemeenteraad om de verkeersveiligheid op de Slotlaan (gedeelte 1e, 2e Hogeweg, Korte Steynlaan) en op de Korte Steynlaan te onderzoeken, met name voor fietsers. 

Eind 2022 werd een voorstel ‘Variantenstudie verbetering veiligheid Slotlaan’ gepresenteerd om de Slotlaan verder te optimaliseren. En in voorjaar 2023 zijn er 2 moties aangenomen door de gemeenteraad, die samen hebben geleid tot dit definitieve ontwerp

Moties gemeenteraad maart 2023

De gemeenteraad heeft 2 moties aangenomen bij het voorstel 'Variantenstudie verbetering veiligheid Slotlaan':

 1. motie ‘Laden en lossen en handhaving op de Slotlaan’
 2. motie ‘Veiligheid 1e Hogeweg’

Uitvoering motie ‘Laden en lossen en handhaving op de Slotlaan’

Met de motie ‘Laden en lossen en handhaving op de Slotlaan’ heeft de gemeenteraad gevraagd om in overleg met ondernemers plekken voor laden en lossen te maken (ten koste van een aantal parkeerplaatsen) op de Slotlaan of achter de winkels.

In overleg met de ondernemers is opnieuw gekeken naar het laden en lossen op of achter de Slotlaan. In de huidige situatie zijn er 4 laad- en losplekken, die alleen tussen 7.00 en 12.00 uur gereserveerd zijn voor dit doel. Tussen 12.00 en 7.00 uur mag er (deels betaald) geparkeerd worden. Er zijn 3 manieren bekeken om de capaciteit voor laden en lossen uit te breiden:

 1. uitbreiden van het aantal laad- en losplekken
 2. verlengen van de tijdsvenster voor laden en lossen
 3. een combinatie van beide

In maart 2024 is er een overleg geweest met een aantal betrokken ondernemers met een onderneming aan de Slotlaan. In dit gesprek benadrukten de ondernemers het belang dat zij hechten aan het behoud van een deel van de parkeergelegenheid op de Slotlaan. Naar aanleiding van dit gesprek zijn de conceptplannen als volgt aangepast:

 • aantal laad- en losplekken niet uitbreiden
 • tijdsvenster wel verlengen
 • er blijven 13 parkeerplekken beschikbaar
 • er blijven 4 gehandicaptenparkeerplaatsen

Uitvoering motie ‘Veiligheid 1e Hogeweg’

Met de motie ‘Veiligheid 1e Hogeweg’ heeft de gemeenteraad gevraagd om de verkeerssituatie op de 1e Hogeweg te beoordelen. En ook verbetervoorstellen te geven, die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid voor voetgangers en fietsers

Door het kleine kleurverschil van de bestrating is het voor veel mensen onduidelijk waar je kunt lopen en waar je kunt fietsen. De kleuren gaan we veranderen. Met sterk verschillende kleuren wordt duidelijker waar gefietst en waar gewandeld kan worden. Ook voegen we op een aantal plekken fietssymbolen toe aan het fietspad (zoals bijvoorbeeld ook op de Voorheuvel is gedaan).

Om de overlast in het centrum beperkt te houden, hebben we besloten om met de uitvoering van deze motie te wachten totdat de werkzaamheden aan de Slotlaan klaar zijn.

Documenten