Categorie├źn

 • Zeist
 • Verkeer

Centrum: Slotlaan

Het groene en gezellige centrum van Zeist zal komende periode worden geoptimaliseerd op het onderdeel verkeersveiligheid.

Proces tot nu toe

In december 2019 heeft de gemeenteraad gevraagd om de verkeersveiligheid op de Slotlaan (gedeelte 1e, 2e Hogeweg, Korte Steynlaan) en op de Korte Steynlaan te onderzoeken, met name voor fietsers. Dit onderzoek is in 2020 uitgevoerd. Er is een adviesrapport opgesteld met de maatregelen die nodig zijn. Er is toen direct een aantal korte termijn maatregelen uitgevoerd. Voor de meer ingrijpende maatregelen zijn de randvoorwaarden verkend om een passend ontwerp te kunnen maken.

Op 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad de randvoorwaarden vastgesteld voor de verdere optimalisatie van de verkeersveiligheid van de Slotlaan. Een projectteam is toen gestart met het ontwerpproces. De volgende kaders stonden daarbij centraal:

 1. verkeersveiligheid staat centraal, met name die van fietsers en voetgangers
 2. heldere communicatie naar direct betrokkenen
 3. overlast voor ondernemers zoveel mogelijk beperken

Het projectteam heeft een adviesrapport Optimalisatie Slotlaan gemaakt met daarin een voorkeursvariant. Dit is voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Op 23 maart heeft de gemeenteraad echter gekozen voor een eigen voorkeursvariant waarbij er lijnen worden aangebracht in 2 richtingen. De lijnen worden gecombineerd met verlaging van de aanwezige trottoirband langs het bestaande fietspad direct naast de rijbaan en het aanbrengen van fietssymbolen in de fietsstroken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de keuze van de raad door een extern bureau laten onderzoeken op verkeersveiligheid. Uit dit onderzoek blijkt dat het gekozen ontwerp onvoldoende verkeersveiligheid oplevert. Deze bevindingen en aanbevelingen zijn naar de gemeenteraad gecommuniceerd via een raadsinformatiebrief (pdf, 77 KB)

Het onderzoeksrapport (pdf, 1 MB) leidt er toe dat er binnenkort een nieuw raadsvoorstel over de optimalisatie van de Slotlaan wordt voorgelegd.

Proces

 • Dinsdag 29 november 2022: de gemeenteraad hoorde iedereen die zich had aangemeld voor de Ronde Tafel
 • Donderdag 1 december 2022:  gemeenteraad hoorde wethouder Wouter Catsburg over het raadsvoorstel.
 • Donderdag 8 december 2022: debat 
 • Donderdag 15 december 2022: besluitvorming

Moties gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 23 maart nog 2 moties aangenomen bij het voorstel Variantenstudie verbetering veiligheid Slotlaan.

Door een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders ingebracht. Voor beide moties gaan we de mogelijkheden voor uitvoering uitwerken.

 • Met de motie Laden en lossen en handhaving op de Slotlaan vraagt de gemeenteraad om in overleg met ondernemers plekken voor laden en lossen te maken (ten koste van een aantal parkeerplaatsen) op de Slotlaan of achter de winkels.
 • Met de motie Veiligheid 1e Hogeweg vraagt de gemeenteraad om de verkeerssituatie op de 1e Hogeweg te beoordelen. En ook verbetervoorstellen te geven, die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid voor voetgangers en fietsers.

Meer informatie