Cultuur, kunst en historisch erfgoed

De gemeente Zeist beschikt over een veelzijdige culturele infrastructuur. Met de bewoners, bedrijven, bezoekers en culturele sector is een volledig nieuw cultuurbeleid neergezet met als titel Zeist, 2017 - 2020 kans- en cultuurrijk (pdf, 3.63 MB) Resultaat: een energiek plan dat veel handen op elkaar bracht. De integrale versie (pdf, 1.95 MB) omvat een groot aantal aandachtspunten, voorstellen en suggesties met een advies dat door de Raad is aangevuld met een 10-tal speerpunten.

Meer geld beschikbaar

De Raad is verleid 25% extra (€ 3,2 miljoen van 2018-2021) te investeren in kunst, cultuur, erfgoed en mediabeleid.

Doel: de culturele basis versterken, cultuurdeelname van inwoners (jong en oud) en extra ruimte voor nieuwe initiatieven voor jong en oud en zoveel mogelijk maatschappelijke en culturele groeperingen. Ruim 70 culturele instellingen voelden zich uitgedaagd en zijn in een 10-tal platforms thematisch aan de slag. De sector heeft zich daarop onder meer ook georganiseerd in een nieuw online platform www.cultuurinzeist.nl.

Samenwerken

In het kader van de vernieuwing van de lokale democratie is met opzet veel ruimte gereserveerd voor nieuwe initiatieven, culturele evenementen en plannen van de eigen inwoners. Inzet blijft: optimaal gebruik van elkaars kennis, netwerken, voorzieningen en middelen en dus gemeentelijke subsidies, andere subsidies en bijdragen. Plannenmakers wordt aangeraden allereerst met de sector en platforms samen aan de slag te gaan. De sleutels voor het nieuwe cultuurbeleid zijn in handen van de inwoners, ondernemers en culturele sector samen met de gemeenteraad en -bestuur.

Nieuwe initiatieven

De sector komt nu zelf met nieuwe initiatieven; inwoners en ondernemers koppelen kunst en cultuur, erfgoed en nieuwe media aan nieuwe en bestaande activiteiten zoals Ashtonia, Monumentendagen, Lentefestival, Sounds of The City, Winter Wonderland en Kerstmarkt om Zeist nog meer te laten bruisen. Er is extra speelruimte gecreëerd voor nieuwe en bestaande initiatieven als Kinderboekenfestijn, Erfgoedpartners, Zeister Muziekdagen, Internationaal Liedfestival, Beeldenroute en Exposities (Slot Zeist) naast podia als Figi (Gemeentelijk (Film-)Theater), Torenlaantheater, Klinker, Peppel en Beauforthuis. De sector komt daarnaast nu ook zelf met nieuwe initiatieven samen met inwoners en ondernemers om kunst en cultuur, erfgoed en nieuwe media vanuit Zeist ook te combineren met nieuwe en bestaande activiteiten zoals Ashtonia, Monumentendagen, Lentefestival, Sounds of The City, Winter Wonderland en Kerstmarkt om Zeist nog meer te laten bruisen.