Binnensport

Overzicht sporthallen en gymzalen

In de gemeente Zeist vinden we sporten belangrijk: het is leuk, gezond en zorgt voor saamhorigheid. We hebben veel sporthallen, -zalen en gymnastieklokalen. In totaal maken ongeveer 75 sportverenigingen gebruik van deze binnensportaccommodaties. Ook worden deze accommodaties gebruikt voor wijkactiviteiten, schoolgymnastiek en evenementen.

Sinds 2019 zijn we met gebruikers van binnensportaccommodaties in overleg. Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we verbeteren. Denk hierbij aan beleid, organisatie, financiën en het onderhoud van de accommodaties.

Routekaart: visie op binnensport

In maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het nader uitwerken van een routekaart. Dit is de visie op binnensport (tot en met 2030). Dit project bestaat uit twee delen. In de eerste fase gaan we zorgen dat de basis op orde is. Daarna kijken we in de tweede fase wat er nog meer mogelijk is.

Financiële huishouding

Bij het invullen van de routekaart, moeten we rekening houden met de financiële situatie van onze gemeente. Gemeente Zeist heeft al jaren een gezonde financiële huishouding. Maar door de zorgkosten en de coronacrisis, lopen de uitgaven flink op. Ook krijgen we helaas te weinig geld van het Rijk. Als we niets doen, loopt het verschil tussen inkomsten en uitgaven de komende jaren op tot 10 miljoen euro. We moeten nieuwe keuzes maken over onze inkomsten en uitgaven en dit heeft invloed op de routekaart.

De gemeenteraad heeft 14 december 2021 unaniem ingestemd met de eerste fase van de routekaart binnensportaccommodaties. Het college van burgemeester en wethouders kan nu met de uitwerking aan de slag. Het doel is om de binnensportaccommodaties fors te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • verbetering van de uitstraling;
  • verbetering van de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking;
  • het aanpassen van de functionaliteit van de accommodaties.