Masterplan buitensportaccommodaties

In onze gemeente sport u op de mooiste en beste velden in de regio! Elke week gebruiken duizenden mensen de verschillende buitensportaccommodaties. Wij willen dat iedereen veilig en goed kan sporten. Zowel om te presteren, als voor de gezelligheid. Daarom werken wij samen met de sportverenigingen aan verbeteringen van de accommodaties. Zo worden er nieuwe velden aangelegd, kleedkamers en kantines vervangen en worden de velden beter verlicht. Een aantal sportverenigingen gaat meer samenwerken en een enkele vereniging zal op termijn verhuizen.

Het masterplan buitensportaccommodaties (pdf, 1,78 MB) is op 7 november 2017 vastgesteld.

Het plan in het kort:

  • Een kwaliteitsimpuls voor de sportaccommodaties en velden.
  • Meer samenwerking tussen verenigingen door het delen van velden en accommodaties.
  • Naast het sporten ook andere functies (bijvoorbeeld recreatie en zorg) toestaan op de locaties.