Baarnseweg 18

De omgevingsvergunning maakt een uitbreiding van de bestaande woonzorgvoorziening met 6 extra woonzorgeenheden in 1 bouwlaag mogelijk voor bewoners met een psychogeriatrische zorgvraag, zoals dementie en Alzheimer aan de Baarnseweg 18 te Bosch en Duin.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 13 oktober gedurende 6 weken ter inzage ter inzage. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien.

Alle informatie kunt u ook vinden via de bijlagen onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van het plan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende tegen de verleende omgevingsvergunning gedurende de beroepstermijn van vrijdag 14 oktober tot en met donderdag 24 november 2022 beroep instellen.

Dit kan op 2 manieren:

  • Digitaal of online via mijn.rechtspraak.nl (u heeft hiervoor uw DigiD nodig)
  • Schriftelijk aan: de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van bodemzaken Postbus 1605, 3500 DA Utrecht.

Voorlopige voorziening

De omgevingsvergunning treedt in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Heeft u er veel belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan kan, naast het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht kunt u telefonisch terecht bij de Rechtbank Midden-Nederland 088 361 1754.