Baarnseweg 18

Het ontwerpbesluit voorziet in het uitbreiden van de bestaande woonzorgvoorziening Sparrenheuvel met 6 extra wooneenheden in één bouwlaag voor bewoners met een psychogeriatrische zorgvraag zoals dementie en Alzheimer aan de Baarnseweg 18 te Bosch en Duin.

Ter inzage

Vanaf donderdag 13 januari tot en met 23 februari liggen onderstaande stukken gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist (afspraak maken verplicht vanwege onze Coronamaatregelen).

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze op 3 manieren indienen:

  • Digitaal/online: kijk voor meer informatie op online zienswijze indienen.
  • Schriftelijk: aan het college van burgmeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Mondeling: maak een afspraak via telefoonnummer 14 030. 

U wordt verzocht om bij digitale en schriftelijke reacties te vermelden dat het gaat om het ontwerpbesluit Baarnseweg 18.

Bijlagen