Bergweg 24

Bergweg 24 in Zeist betreft de rijksmonumentale watertoren. De omgevingsvergunning maakt herbestemming van het perceel mogelijk naar de functies van horeca en logies. Evenals het verbouwen van het in- en exterieur en het oprichten van een bijgebouw met terras.

Ter inzage

De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen met ingang van donderdag 8 december 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien via onderstaande bijlagen.

Ook kunnen geïnteresseerden telefonisch contact met ons opnemen (via telefoonnummer 14 030) en aangeven dat ze stukken willen inzien. De stukken worden dan geanonimiseerd en per e-mail verstuurd.

Zienswijze

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: Gemeenteraad van Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en daarna aangeboden aan de gemeenteraad. De raad moet beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan en betrekt daar alle zienswijzen bij. Naar verwachting zal de gemeenteraad in de eerste helft van 2023 beslissen over de vaststelling van het plan, maar de exacte datum is nu nog niet bekend.