Driebergseweg 17

De omgevingsvergunning maakt groot onderhoud aan de rijksmonumentale toegangsbrug mogelijk.

Inzage

Het ontwerpbesluit heeft van 21 mei tot en met 1 juli 2020 ter inzage gelegen.