Driebergseweg en Laan van Beek en Royen

De omgevingsvergunning maakt onderhoud van de vijvers en de daaraan verbonden cultuurhistorische elementen mogelijk.

Inzage

Het ontwerpbesluit 'Driebergseweg en de Laan van Beek en Royen' ligt vanaf 22 juni tot en met 3 augustus ter inzage. Alle documenten die bij de omgevingsvergunning horen kunt u via onderstaande bijlagen inzien.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Dit kan op 3 manieren:

  • digitaal (inloggen met DigiD) via www.zeist.nl/zienswijze
  • schriftelijk. Zienswijzen kunnen worden gericht aan: Gemeenteraad van Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist. 
  • mondeling. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 030 (bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur).