Griffensteijn

Woningbouwvereniging Woongoed Zeist wil in de wijk Griffensteijn aan de Jacoba van Beierenlaan en de Ridderschapslaan 98 nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Deze woningen zijn onderverdeeld in 30 rijwoningen en 68 beneden en bovenwoningen (34 x 2). 

Sloop bestaande huurwoningen

De bestaande 90 sociale huurwoningen in het plangebied moeten hiervoor worden gesloopt. Tot het collegebesluit in januari 2020 hadden deze woningen de gemeentelijke monumentenstatus, maar nu niet meer. Er zijn nog wel (andere) woningen met een monumentenstatus, maar die behoren niet tot het bestemmingsplangebied en worden niet gesloopt.

Plannen

Door de nieuwbouw verbetert de energieprestatie van de woningen en het wooncomfort van de bewoners. De bouwstijl en de stedenbouwkundige structuur is waardevol, daarom wordt voor het uiterlijk van de nieuwbouw aansluiting gezocht bij de bestaande situatie. De nieuwe woningen worden dieper, hoger en smaller dan de bestaande woningen. Daarom is het mogelijk om 8 extra woningen te bouwen. 

Er komen ook extra parkeerplaatsen. Die worden gerealiseerd aan de achterkant van enkele woningen aan de Ridderschapslaan en Jacoba van Beierenlaan. Hierdoor worden een aantal achtertuinen kleiner dan in de bestaande situatie.

OntwerpbestemmingsplanĀ ter inzage

Om de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan voor deze locatie worden herzien. De 8 extra nieuwe woningen en extra parkeerplaatsen passen niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan Griffensteijn ligt vanaf donderdag 12 januari 2023 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt alle stukken inzien via de bijlagen op deze pagina. Ook kunt u het plan interactief raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Zienswijze

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: Gemeenteraad van Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en daarna aangeboden aan de gemeenteraad. De raad moet beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan en betrekt daar alle zienswijzen bij. Naar verwachting zal de gemeenteraad eind eerste helft van 2023 beslissen over de vaststelling van het plan, maar de exacte datum is nu nog niet bekend.