Joost van den Vondellaan 61

Woningbouwvereniging Woongoed wil op het perceel Joost van den Vondellaan 61 een appartementengebouw realiseren van 4 bouwlagen hoog. In het gebouw komen 22 appartementen en een gemeenschappelijke woonkamer.

Misschien wordt in de toekomst deze gemeenschappelijke woonkamer verbouwd tot een zelfstandig appartement. Daarom wordt er in het bestemmingsplan gesproken over maximaal 23 woningen.

Het grootste gedeelte van deze woningen is bedoeld voor personen, die marginaal gehuisvest zijn. Dat wil zeggen, dat zij hun woning dreigen te verliezen of al verloren hebben. Het Leger des Heils is daarom betrokken bij de toewijzing van deze appartementen. De toewijzing is voor 1 of hooguit 2 jaar. Daarna moet ieder in staat zijn om een zelfstandig huurcontract op een andere locatie te krijgen. De laatste 4 woningen worden als reguliere sociale huurwoningen in gebruik genomen door mensen die als goede buur willen optreden voor de andere bewoners.

Plangebied

Het perceel Joost van den Vondellaan 61 ligt op de plek waar de Schermerslaan, de Johan van Oldenbarneveltlaan en de Joost van het Vondellaan bij elkaar komen, vlak bij het Sanatoriumbos. In het verleden stonden hier tijdelijke bouwwerken, nu ligt het perceel al enige tijd braak.

Ter inzage en procedure

Het ontwerpbestemmingsplan Joost van den Vondellaan 61 lag vanaf donderdag 8 december 2022 gedurende 6 weken ter inzage. 

Tijdens deze periode zijn meerdere zienswijzen ingediend. De gemeente werkt nu aan de beantwoording van deze zienswijzen. Nieuwe zienswijzen kunnen niet meer ingediend worden. De planning is, dat het plan nog voor de zomervakantie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor besluitvorming. De exacte datum is nu nog niet bekend. Zodra die bekend is, wordt dit vermeld op deze pagina. Allen die een zienswijze hebben ingediend (als hoofdindiener) krijgen daar ook persoonlijk bericht van, waarbij vermeld staat hoe zij in kunnen spreken bij de raad.

Bijlagen

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (zoals het ter inzage lag) nog inzien via de bijlagen. Ook kunt u het ontwerp interactief raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u ook daar alle documenten inzien).