Joost van den Vondellaan 61

Woningbouwvereniging Woongoed wil op het perceel Joost van den Vondellaan 61 een appartementengebouw realiseren van 4 bouwlagen hoog. In het gebouw komen 22 appartementen en een gemeenschappelijke woonkamer.

Misschien wordt in de toekomst deze gemeenschappelijke woonkamer verbouwd tot een zelfstandig appartement. Daarom wordt er in het bestemmingsplan gesproken over maximaal 23 woningen.

Het grootste gedeelte van deze woningen is bedoeld voor personen, die marginaal gehuisvest zijn. Dat wil zeggen, dat zij hun woning dreigen te verliezen of al verloren hebben. Het Leger des Heils is daarom betrokken bij de toewijzing van deze appartementen. De toewijzing is voor 1 of hooguit 2 jaar. Daarna moet ieder in staat zijn om een zelfstandig huurcontract op een andere locatie te krijgen. De laatste 4 woningen worden als reguliere sociale huurwoningen in gebruik genomen door mensen die als goede buur willen optreden voor de andere bewoners.

Plangebied

Het perceel Joost van den Vondellaan 61 ligt op de plek waar de Schermerslaan, de Johan van Oldebarneveltlaan en de Joost van het Vondellaan bij elkaar komen, vlak bij het Sanatoriumbos. In het verleden stonden hier tijdelijke bouwwerken, nu ligt het perceel al enige tijd braak.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Joost van den Vondellaan 61 ligt vanaf donderdag 8 december 2022 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt alle stukken inzien via de bijlagen op deze pagina. Ook kunt u het plan interactief raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Zienswijze

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: Gemeenteraad van Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en daarna aangeboden aan de gemeenteraad. De raad moet beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan en betrekt daar alle zienswijzen bij. Naar verwachting zal de gemeenteraad in de eerste helft van 2023 beslissen over de vaststelling van het plan, maar de exacte datum is nu nog niet bekend.