Kavels westflank vliegbasis Soesterberg

Het plangebied ligt aan de Dolderseweg te Huis ter Heide, nabij de rotonde bij de Hertenlaan. De percelen liggen direct ten westen van het voormalig militair vliegveld Soesterberg. De provincie Utrecht is eigenaar van het terrein. Vanuit het programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg is het plan om de grond te verkopen en woningen te bouwen.

Plannen

Het plan maakt de bouw van 5 vrijstaande woningen mogelijk. Dit was al mogelijk in het geldende bestemmingsplan. Maar de wens van de provincie is om meer waarborgen vast te leggen voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Daarom wordt er nu geregeld dat er maximaal 5 vrijstaande woningen mogen worden gebouwd, waarbij ook het behoud van zo veel mogelijk bomen op de kavels is geborgd.

Ontwerpbestemmingsplan 

Het bestemmingsplan voor deze locatie moet worden herzien. Daarom is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Kavels Westflank Vliegbasis Soesterberg lag vanaf donderdag 12 januari gedurende 6 weken ter inzage. U kunt alle stukken inzien via de bijlagen op deze pagina. Ook kunt u het plan interactief raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl