Kavels westflank vliegbasis Soesterberg

Het plangebied ligt aan de Dolderseweg te Huis ter Heide, nabij de rotonde bij de Hertenlaan. De percelen liggen direct ten westen van het voormalig militair vliegveld Soesterberg. De provincie Utrecht is eigenaar van het terrein. Vanuit het programma Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis Soesterberg is het plan om de grond te verkopen en woningen te bouwen.

Plannen

Het plan maakt de bouw van 5 vrijstaande woningen mogelijk. Dit was al mogelijk in het geldende bestemmingsplan. Maar de wens van de provincie is om meer waarborgen vast te leggen voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Daarom wordt er nu geregeld dat er maximaal 5 vrijstaande woningen mogen worden gebouwd, waarbij ook het behoud van zo veel mogelijk bomen op de kavels is geborgd.

Ontwerpbestemmingsplan 

Om de ruimtelijke kwaliteit te garanderen moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 12 januari 2023 gedurende 6 weken ter inzage. 

Tijdens deze inzageperiode zijn 2 (ontvankelijke) zienswijzen ingediend, waarop de gemeente gereageerd heeft in bijlage 17: Nota van zienswijzen (pdf, 269 KB) .

Vaststelling bestemmingsplan

Op 3 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan ligt ten behoeve van de beroepsprocedure vanaf 3 november voor de duur van 6 weken ter inzage. Wanneer geen beroep en voorlopige voorziening worden ingediend, zal het bestemmingsplan per 14 december 2023 onherroepelijk zijn.

U kunt alle stukken inzien via de bijlagen op deze pagina. Ook kunt u het plan interactief raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).