KNVB Campus

Het bestemmingsplan voor de KNVB Campus aan de Woudenbergseweg in Zeist wordt voorbereid.

Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de oefencapaciteit (4 extra trainingsvelden) aan de noordkant van de Woudenbergseweg en uitbreiding van ondersteunende voorzieningen. Tevens voorziet het plan in een nieuwe tribune met kleedaccommodatie bij de bestaande trainingsvelden en een nieuwe parkeerlocatie. Deze parkeerlocatie is met name bedoeld om de parkeerdruk in de directe omgeving van de KNVB Campus te verminderen.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging. Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk om zienswijzen in te dienen. Op dit moment liggen nog geen stukken ter inzage. Ook worden op dit moment nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.