Laan van Eikenstein 9

Aan de Laan van Eikenstein 9 was het datacenter van Rabobank Nederland gevestigd. Rabobank Nederland heeft de kantoren verlaten en de sloop van de panden is nu in volle gang. Na de sloop wordt het terrein verkocht aan Projectontwikkelaar BPD. De nieuwe eigenaar wil hier een woongebied met circa 100 woningen realiseren.

Daarvoor heeft BPD een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld. Op 15 september 2020 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan en dit beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Daarna is de provincie akkoord gegaan met het plan. Op donderdag 22 oktober 2020 start de beroepstermijn van 6 weken, waarna de plannen in werking kunnen treden.