Lageweg

De omgevingsvergunning betreft de locatie Lageweg 9 in Zeist. De ontwerpvergunning voorziet in het restaureren van de rijksmonumentale woning en het herbestemmen van deze woning naar de functie kantoor.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 9 mei gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Zeist.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Dit kan op 3 manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Digitaal (met DigiD)
  • Mondeling: neem contact met ons op om een afspraak te maken 

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.