Sportpark Blikkenburg

Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Sportpark Blikkenburg vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend. Daarom is het niet zeker of het plan blijft zoals het nu is. Het nieuwe bestemmingsplan 'Sportpark Blikkenburg' is nodig voor de uitvoering van de volgende stap in het masterplan buitensportaccommodaties

Voor het sportpark betekent het de volgende veranderingen:

  • een meer open en multifunctioneel karakter geven aan het sportpark,
  • het herschikken van de velden,
  • het samenbrengen van verschillende sportclubs en Blik & Burgers in één nieuw gebouw en
  • het verbeteren van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse.

Deze nieuwe ontwikkelingen passen binnen de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied en mogen geen extra overlast voor de omwonenden opleveren.

Sommige werkzaamheden aan de velden konden binnen het huidige bestemmingsplan al uitgevoerd worden en zijn inmiddels al uitgevoerd. Voor het nieuwe gebouw en de nieuwe parkeervoorziening is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te herzien. Deze ontwikkelingen wachten op de behandeling van het beroep.

Plangebied

Het plangebied betreft het westelijke deel van het sportpark Blikkenburg, zoals aangegeven met de rode lijn in de afbeelding.

Binnen dit gebied zullen de volgende gebruikers een plek vinden:

  • SIVZ (inline skaten)
  • RDZ (korfbal)
  • de Kynologenvereniging Zeist (hondensport)
  • Geronimo (handboogschieten)
  • Blik & Burgers (speeltuin met horeca)
  • enkele (extra) velden voor voetbalvereniging Jonathan

Voetbalvereniging Patria is inmiddels verplaatst naar het oostelijke deel van het sportpark Blikkenburg en HSV Phoenix is vertrokken naar het sportpark Dijnselburg. Voetbalvereniging Jonathan participeert niet in het gezamenlijke gebouw en blijft gehuisvest op sportpark Achter t Slot, aan de andere kant van het Filosofenlaantje. Wel is een drietal velden voor deze club aangelegd binnen het plangebied.

Vaststelling

Eind 2021 lag het ontwerpplan ter inzage. Er zijn toen 5 zienswijzen ingediend waarop de gemeente gereageerd heeft in bijlage 11: nota van zienswijzen.

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 het bestemmingsplan vastgesteld. Tegen dat besluit is beroep aangetekend. Dat betekent, dat het plan al wel in werking is getreden, maar dat de rechter (bij de Raad van State) nog moet oordelen of het plan mag blijven zoals het nu is. Het is nog niet bekend wanneer de rechter een uitspraak gaat doen. 

Ter inzage

Het plan is in te zien via onderstaande bijlagen en via de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u ook daar alle documenten inzien).