Sportpark Blikkenburg

De gemeente legt graag het ontwerpbestemmingsplan 'Sportpark Blikkenburg' aan u voor. Dit plan is nodig voor de uitvoering van de volgende stap in het Masterplan Buitensportaccommodaties. Voor het sportpark betekent het de volgende veranderingen: een meer open en multifunctioneel karakter geven aan het sportpark, het herschikken van de velden, het samenbrengen van verschillende sportclubs en Blik & Burgers in één gebouw en het verbeteren van de verkeers- en parkeersituatie ter plaatse.

Sommige werkzaamheden aan de velden konden binnen het huidige bestemmingsplan al uitgevoerd worden en zijn inmiddels al uitgevoerd. Voor het nieuwe gebouw en de nieuwe parkeervoorziening is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te herzien. Op deze pagina informeren wij u over de procedure daarvoor. U kunt ook uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen, zodat wij rekening kunnen houden met uw zorgen en wensen.

Daarnaast houden wij zoveel mogelijk rekening met de belangen van de gebruikers en omwonenden, terwijl de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied als uitgangspunten blijven gelden.

Plangebied

Plangebied sportpark Blikkenburg (jpg, 146 KB)

Het plangebied betreft het westelijke deel van het sportpark Blikkenburg. De exacte begrenzing kunt u zien op de verbeelding. (pdf, 227 KB)

Binnen dit gebied zullen de volgende gebruikers een plek vinden:

  • SIVZ (inline skaten),
  • RDZ (korfbal),
  • de Kynologenvereniging Zeist (hondensport),
  • Geronimo (handboogschieten),
  • Blik & Burgers (speeltuin met horeca) en
  • enkele (extra) velden voor voetbalvereniging Jonathan.

Voetbalvereniging Patria is inmiddels verplaatst naar het oostelijke deel van het sportpark Blikkenburg en HSV Phoenix vertrekt naar het sportpark Dijnselburg. Voetbalvereniging Jonathan participeert niet in het gezamenlijke gebouw en blijft gehuisvest op sportpark Achter t Slot, aan de andere kant van het Filosofenlaantje. Wel wordt er een drietal velden voor deze club aangelegd binnen het plangebied.

Lees meer over het project sportpark blikkenburg west en achter slot.

De procedure

De plannen zijn in diverse gesprekrondes besproken met de toekomstige gebruikers, omwonenden en belangengroepen. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan ‘Sportpark Blikkenburg’. Het ligt vanaf donderdag 30 september 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en via de bestanden, die u met de links hieronder kunt openen. Het planidentifiicatienummer is NL.IMRO.0355.SportparkBburg-OW01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan digitaal via www.zeist.nl/zienswijze of schriftelijk, gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 030.

Na afloop van deze termijn worden alle zienswijzen verwerkt in het plan, dat, naar verwachting begin 2022, voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. De raad beslist over de vaststelling ervan.

Bijlagen