WA-hoeve Historische middenas

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in:

  • de functiewijziging van veel van de bestaande monumentale panden,
  • de sloop van enkele panden,
  • de nieuwbouw van 12 grondgebonden woningen en
  • de herinrichting van de openbare ruimte.

Plangebied

Het plangebied omvat de gebouwen en gronden rondom de historische middenas van de WA-hoeve in Den Dolder.

Ter inzage

Alle stukken hebben vanaf donderdag 6 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

Alle informatie kunt u ook vinden via de bijlagen onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van het plan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Gelijktijdig lag ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor het hele gebied van de WA-hoeve ter inzage. Met dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt gedetailleerd ingegaan op de huidige en beoogde ruimtelijke kwaliteit van de verschillende gebieden. Zo worden er kaders gegeven ter behoud van de algemene kwaliteit, het bodemreliƫf, de infrastructuur, het landschap, de ordening van de nieuwe bebouwing en de beeldkwaliteit van die bebouwing.

Zienswijze

De termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken.