WA-hoeve Historische middenas

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in:

  • de functiewijziging van veel van de bestaande monumentale panden,
  • de sloop van enkele panden,
  • de nieuwbouw van 12 grondgebonden woningen en
  • de herinrichting van de openbare ruimte.

Plangebied

Het plangebied omvat de gebouwen en gronden rondom de historische middenas van de WA-hoeve in Den Dolder.

Ter inzage

Vanaf donderdag 6 januari 2022 liggen onderstaande stukken gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist (afspraak maken verplicht vanwege onze Coronamaatregelen).

Alle informatie kunt u ook vinden via de bijlagen onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van het plan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan

Gelijktijdig ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor het hele gebied van de WA-hoeve ter inzage. Met dit ontwerpbeeldkwaliteitsplan wordt gedetailleerd ingegaan op de huidige en beoogde ruimtelijke kwaliteit van de verschillende gebieden. Zo worden er kaders gegeven ter behoud van de algemene kwaliteit, het bodemreliƫf, de infrastructuur, het landschap, de ordening van de nieuwe bebouwing en de beeldkwaliteit van die bebouwing.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze op 3 manieren indienen:

  • Digitaal/online: kijk voor meer informatie op online zienswijze indienen.
  • Schriftelijk: aan het college van burgmeester en wethouders, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Mondeling: maak een afspraak via telefoonnummer 14 030. 

U wordt verzocht om bij schriftelijke en digitale reacties te vermelden dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan WA-hoeve Historische middenas.

Bijlagen