WA-hoeve Historische middenas

Het bestemmingsplan is 23 januari gewijzigd vastgesteld en voorziet in:

  • de functiewijziging van veel van de bestaande monumentale panden,
  • de sloop van enkele panden,
  • de nieuwbouw van 12 grondgebonden woningen en
  • de herinrichting van de openbare ruimte.

Ook zijn het beeldkwaliteitsplan en het m.e.r.-besluit vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied omvat de gebouwen en gronden rondom de historische middenas van de WA-hoeve in Den Dolder.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen vanaf donderdag 14 maart gedurende 6 weken ter inzage.

Alle informatie kunt u ook nog vinden via de bijlagen onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van het plan staat op de oude website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien). Ook is het plan te vinden op de nieuwe landelijke website omgevingswet.overheid.nl.