Groene leges

Elk jaar stelt de gemeenteraad vast hoeveel leges betaald moeten worden wanneer iemand een (omgevings)vergunning aanvraagt.

De gemeente heeft de volgende bouwactiviteiten geselecteerd, die voor de korting in aanmerking komen:

  1. het plaatsen van zonnepanelen op monumenten,
  2. overige investeringen in monumenten ter beperking van het energieverbruik,
  3. het oprichten van zelfstandige zonnepanelen (dus anders dan op een dak),
  4. het isoleren van bestaande bouw door dak- en/of muurisolatie aan te brengen aan de buitenkant van het pand,
  5. nieuwbouw, die past binnen het bestemmingsplan en waarbij een duurzamer gebouw wordt gerealiseerd dan op basis van het bouwbesluit verplicht is,
  6. nieuwbouw van nul-op-de-meter woningen, wanneer dit niet past in het bestemmingsplan.

Aanpak bouwplan

Bent u van plan om op korte termijn te gaan (ver)bouwen en wilt u gebruik maken van deze regeling, legt u dan onderstaande regeling voor aan uw bouwbedrijf of –adviseur. Voor overleg met het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de Gemeente Zeist kunt u een afspraak maken met het bouwloket. Belt u daarvoor met het algemene telefoonnummer 14 030.

Doel

De gemeente Zeist heeft grote ambities om met de samenleving samen te werken aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. Bijvoorbeeld door te streven naar een klimaatneutraal Zeist in 2050. Daarom vraagt de gemeente extra inspanningen van bouwondernemingen en particulieren die willen bouwen. En voor wat hoort wat: degene die zich inspant om extra energiezuinig te bouwen, kan in aanmerking komen voor een korting op de leges.

Wie betaalt hiervoor?

Het totaal van de leges dekken (theoretisch) jaarlijks de kosten die de gemeente maakt voor het behandelen van al die vergunningaanvragen. Door korting te geven, zullen sommige kosten niet gedekt worden. De gemeente mag deze korting niet dekken door de leges voor anderen duurder te maken. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Daarom heeft de gemeenteraad hier geld voor vrij gemaakt uit de algemene middelen.