Leegstandsvergunning

U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. U hebt dan wel een leegstandsvergunning nodig.

De leegstandswet is van toepassing op:

 • te koop staande woningen
 • huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden
 • gebouwen zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoor of school) die u als woonruimte wilt verhuren

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Inloggen met DigiD Leegstandsvergunning aanvragen

Voorwaarden

 • de woonruimte staat leeg
 • u bent de eigenaar of verhuurder

Extra voorwaarden te koop staande woningen:

 • de woonruimte is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd
 • voordat het leeg kwam te staan heeft de eigenaar er minimaal 1 jaar gewoond of
 • de woonruimte is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouw)

Termijn vergunning

 • 5 jaar voor te koop staande woningen
 • 7 jaar voor huurwoningen die gerenoveerd of gesloopt worden, u krijgt een vergunning voor 2 jaar, deze kan telkens met 1 jaar worden verlengd
 • 10 jaar voor gebouwen zonder woonbestemming (bijvoorbeeld kantoor of school)

Kosten

Omschrijving Kosten 2023
Leegstandsvergunning € 109,15
Verlengen leegstandsvergunning € 54,60

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een leegstandsvergunning moet u leges betalen. De factuur wordt verstuurd door de BghU.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier leegstandsvergunning (pdf, 561 KB) op naar: gemeente Zeist, aan team administratie, Postbus 513, 3700 AM  Zeist.