Vooroverleg bouwen

U heeft plannen, maar u weet niet of hier een vergunning voor nodig is. U wilt bijvoorbeeld een dakkapel of uitbouw plaatsen. Of u heeft plannen om een woning of bedrijf te bouwen. Dan is het slim om met ons in vooroverleg te gaan. We kijken dan samen met u naar uw plannen en hoe deze passen bij de regels.

Vooroverleg aanvragen

Werkwijze vooroverleg

De eerste stap is een snelle beoordeling van uw plan. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 1. Het plan is eenvoudig. U kunt direct een vergunning aanvragen op omgevingsloket.nl. Wij helpen u hier graag bij.
 2. Het plan is ingewikkeld. Dan helpt het screenteam u verder.

Screenteam

Het screenteam bekijkt of het plan kansrijk is. Past het plan in het bestemmingsplan en sluit het aan bij de omgevingsvisie?

 1. Ja. U kunt direct een dan vergunning aanvragen op omgevingsloket.nl. Wij helpen u hier graag bij.
 2. Nee, er is een verdere verkenning nodig. U krijgt advies over welk soort vooroverleg wij aanraden en wat de kosten daarvan zijn:
  1. Ruimtelijke verkenning
  2. Conceptaanvraag

Ruimtelijke verkenning

Bij de ruimtelijke verkenning krijgt u een inhoudelijk advies van de adviseur ruimtelijke ontwikkeling en een vergunningverlener. Daarnaast kunt u extra thema’s kiezen waarop u advies wilt. Het screenteam adviseert u bij deze keuze. Aanvullende thema’s zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, stedenbouw, welstand, erfgoed (monumenten), milieu of verkeer en parkeren. Het advies geeft u meer duidelijkheid over of uw plannen te realiseren zijn of op welke punten deze moeten worden aangevuld of aangepast.

Ruimtelijke verkenning afgerond? Dan kunt u kiezen om:

 • nog een verkenning aan te vragen
 • eventueel nog verder te gaan met een conceptaanvraag
 • de aanvraag voor de vergunning te doen 

Conceptaanvraag

De conceptaanvraag is een complete toetsing van uw plan. De aanvraag en alle stukken die daarbij horen worden doorgenomen. Het resultaat is een oordeel over het conceptplan. U weet dan dus of u een vergunning kunt krijgen of dat er aanpassingen nodig zijn. 

Is de conceptaanvraag afgerond? Dan:

 • vraagt u de vergunning aan of
 • doet u nog een aanvullende ruimtelijke verkenning of
 • doet u nog een tweede conceptaanvraag.

Kosten vooroverleg

Voor een vooroverleg moet u kosten betalen. Dient u daarna een aanvraag voor een vergunning in? Dan worden de kosten van het laatste vooroverleg verrekend met de kosten voor de vergunningaanvraag. U betaalt dus niet dubbelop.

De kosten staan in de legesverordening 2023. U ontvangt de factuur van de BghU.

Infographic

Hallo! Ik heb een (ver)bouwplan.

Daar hoor ik graag meer over.

Proces

Intake

Wat is uw plan? De gemeente kijkt graag met u mee.

 1. Dat is geen probleem. Vraag uw vergunning aan op omgevingsloket.nl. <einde infographic>
 2. Daar moeten we nog beter naar kijken. Laten we samen kijken of we alle informatie compleet hebben. <ga door naar screening>

Screening

Past het plan binnen de kaders?

 1. Dat is geen probleem. Vraag uw vergunning aan. <einde infographic>
 2. Daar moeten we nog uitgebreider naar kijken. Het is verstandig om een vooroverleg met ons te plannen. <ga door naar advies vooroverleg>

Advies vooroverleg

 • Het soort overleg
 • De relevante thema’s
 • De kosten

2 soort overleg:

 1. Ruimtelijke verkenning (inhoudelijk advies): algemeen advies van bouwen en ruimtelijke ordening en de relevante thema’s.
 2. Conceptaanvraag (inhoudelijke beoordeling): we bekijken het plan van alle kanten en geven een voorlopige conclusie.
  1. Besluit van de gemeente: u kunt wel of niet een vergunning krijgen
  2. Waar het aan moet voldoen
  3. Welke aanpassingen er nog nodig zijn

2 uitkomsten mogelijk:

 1. Meer advies nodig of een tweede beoordeling? Vraag nog een verkenning of conceptaanvraag aan.
 2. Vraag uw vergunning aan op omgevingsloket.nl.