Oekraïense vluchtelingen

Veel Oekraïners zijn gevlucht uit hun land door de oorlog. Zij worden opgevangen in gemeenten in Nederland, ook in Zeist. Informatie over en voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente kunt u hier vinden. Ook de websites van de Rijksoverheid en Refugeehelp bieden veel informatie.

Registratie

Alle Oekraïense vluchtelingen krijgen in Nederland onderdak, leefgeld en medische zorg. Zij moeten zich daarvoor registreren bij een gemeente. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich online inschrijven of voor meer informatie contact met ons opnemen. Na uw inschrijving maakt u een afspraak om een verblijfssticker op te halen bij de IND. Er is ook een terugkeerregeling.

Opvang

De meeste Oekraïense vluchtelingen in Zeist wonen op recreatiepark Dijnselburg. De gemeente heeft dit park voor 3 jaar gehuurd (sinds januari 2024) als opvanglocatie. Hier kunnen zij een langere periode wonen en voor zichzelf zorgen.

Opvang door gastgezinnen

Er wonen ook Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen thuis. Wij bieden hulp om de opvang bij particulieren zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor veel zaken kunt u ook terecht bij Vluchtelingenwerk, Programma Oekraïne, bereikbaar via Marlies Kamphof: mkamphof@vluchtelingenwerk.nl.

Derdelanders

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 25 april 2024 besloten de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor derdelanders op 4 maart 2024 te bevriezen tot het Europese Hof van Justitie een uitspraak doet. Dit betekent dat derdelanders die nog in Nederland zijn tot die tijd in Nederland mogen blijven en recht houden op voorzieningen. Derdelanders krijgen van de IND en van de gemeente hierover een brief.

Derdelanders in Zeist

Derdelanders in Zeist behouden op dit moment hun plek in de gemeentelijke opvang en hun recht op voorzieningen. Ook derdelanders in gastgezinnen in Zeist kunnen daar blijven tot er meer duidelijk is. We hebben persoonlijk contact met hen.

Leefgeld of werken

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld als zij zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De Regionale Sociale Dienst (RSD) keert het leefgeld maandelijks uit. Als vluchtelingen gaan werken vervalt het leefgeld.

Vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming mogen in loondienst werken. In Zeist kunnen zij hiervoor terecht bij vluchtelingenwerk of de RSD.

Zorg

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medische noodzakelijke zorg uit het basispakket. Ook mogen zij aanspraak maken op WMO-hulpmiddelen. Hiervoor hoeven zij geen eigen bijdrage te betalen.

Lees meer over gezondheidszorg op Refugeehelp.nl.

Onderwijs

Wij hebben met 2 scholen afspraken gemaakt om het onderwijs aan kinderen uit Oekraïne te verzorgen.

  • Kinderen van 4 tot 12 jaar: basisschool Op Dreef in Zeist (Laan van Vollenhove 1457). Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.
  • Kinderen van 12 tot 18 jaar: taalschool Ithaka in Utrecht. Aanmelden kan via de afsprakenplanner.

Vervoerskostenvergoeding leerlingen Ithaka Utrecht

Middelbare scholieren die naar Ithaka Utrecht gaan, krijgen vanaf het moment van inschrijving hun reiskosten vergoed, tot het einde van het schooljaar. De uitbetaling hiervan gebeurt door de RSD, via de uitkering van het leefgeld.

Taalles

In het taalhuis of taalpunt in bibliotheek Idea in Zeist kunt u terecht voor het leren van de Nederlandse taal.

Kinderopvang

  • Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen bij MeanderOmnium voor enkele dagdelen per week naar 1 van de voorscholen of peuteropvanglocaties. Een groot deel van de kosten wordt door de gemeente of de belastingdienst vergoed.
  • Kinderen tussen de 0 en 4 jaar kunnen voor hele dagen opvang naar een kinderdagverblijf of gastouder.
  • Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen na schooltijd naar de buitenschoolse opvang.

Aan alle voorzieningen zijn kosten verbonden. Mogelijk kunt u hiervoor kinderopvangtoeslag ontvangen.

Kinderbijslag

In Nederland ontvangen ouders een financiële bijdrage voor kinderen tot 18 jaar. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen daar ook voor in aanmerking komen, maar dan moeten zij voldoen aan een aantal voorwaarden.

Hulp aanbieden

Er is veel hulp vanuit de samenleving. Wilt u ook helpen? Kijk dan op: