Blijverslening voor levensloopbestendige woning of woonaanpassing

De gemeente moedigt het investeren in woningen om langer thuis te blijven wonen aan. U kunt via de gemeente een blijverslening aanvragen. De lening is voor mensen die de eigen woning:

 • levensloop bestendig willen maken
 • willen aanpassen naar hun zorgvraag

Vaak is het lastig om financiering bij een bank te regelen door de leeftijd van de aanvragers. Wij hebben geen maximum leeftijd voor de blijverslening. Wel moet u de kosten van de aflossing kunnen betalen.

U sluit met de blijverslening een lening voor uw huis af tegen goede voorwaarden. Het geld wordt in een bouwdepot gestort. Daaruit wordt de aannemer betaald. De lening kan uiteenlopen tussen minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-.

De gemeente beoordeelt de aanvraag. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de inkomens- en krediettoets uit. Dit fonds verstrekt de lening en voert het complete beheer van de blijverslening.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Zeist
 • U bent eigenaar van de woning en woont er zelf
 • U staat minimaal 2 jaar op dit adres ingeschreven
 • De gemeente biedt de lening aan voor de bestaande bouw
 • Er wordt alleen een blijverslening in de vorm van een hypothecaire lening verstrekt onder de voorwaarde dat de financiering van de woningaanpassing (blijverslening) samen met de eventuele hypotheek niet meer is dan maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning

Lees voor meer informatie de Verordening Blijverslening Zeist.

Procedure en aanvragen

 1. Vraag offertes aan bij bedrijven die de werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren.
 2. Vul het inschrijfformulier blijverslening compleet in en stuur het naar de gemeente (digitaal of schriftelijk).
 3. Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de verbouwing.
 4. De gemeente beoordeelt en toetst de aanvraag aan de verordening. U ontvangt daarna een toe- of afwijzing.
 5. Bij toewijzing ontvangt u een brief en een aanvraagformulier blijverslening van de SVn. U vult het aanvraagformulier in. Stuur deze samen met de brief van de gemeente naar de SVn.
 6. De SVn voert een krediet- en inkomenstoets uit.
 7. U ontvangt een offerte voor een lening van de SVn of een afwijzing.
Blijverslening aanvragen

(in het online formulier wordt gevraagd om de offertes te uploaden)

Liever schriftelijk?

U kunt het formulier ook schriftelijk invullen en opsturen naar: gemeente Zeist, team Samenleven, Postbus 513, 3700 AM Zeist of per e-mail naar zeist@zeist.nl

Inschrijfformulier blijverslening (pdf, 129 KB)