Briefadres

U kunt maar op 1 adres in Nederland ingeschreven staan. Dit is een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen uw post ontvangt. Het is bedoeld als een tijdelijke noodoplossing.

U kunt zich op een briefadres inschrijven als u:

 • (tijdelijk) woont in een:
  • zorginstelling
  • blijf-van-mijn-lijfhuis
  • gevangenis
 • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, omdat u bijvoorbeeld dakloos bent
 • tijdelijk (korter dan 8 maanden) naar het buitenland gaat

Zorg dat de hoofdbewoner van het briefadres u toestemming geeft. Dit moet op het formulier ingevuld worden. Stuur ook een kopie mee van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Let op: het verblijven op een camping is geen geldige reden om een briefadres aan te vragen.

Aanvragen

U kunt alleen een briefadres aanvragen als u nog staat ingeschreven in Zeist of een andere gemeente en als de briefadresgever in de gemeente Zeist woont.

Briefadres aanvragen

U moet de volgende bijlagen uploaden:

Meer informatie over DigiD.

Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD.

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar
 • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) voor de andere partner als hij/zij daarvoor gemachtigd is door die partner
 • Meerderjarige kinderen voor een ouder als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 4 weken bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Soms vragen we om extra gegevens.

Briefadres tijdelijk geldig

Een inschrijving op een briefadres is maximaal 6 maanden geldig.