Briefadres

U kunt maar op 1 adres in Nederland ingeschreven staan. Dit is een woonadres of een briefadres. Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen uw post ontvangt. Het is bedoeld als een tijdelijke noodoplossing.

U kunt zich op een briefadres inschrijven als u:

 • (tijdelijk) woont in een:
  • zorginstelling
  • blijf-van-mijn-lijfhuis
  • gevangenis
 • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, bijvoorbeeld omdat u dakloos bent
 • tijdelijk (korter dan 8 maanden) naar het buitenland gaat

Zorg dat de hoofdbewoner van het briefadres u toestemming geeft. Dit moet op het formulier ingevuld worden. Stuur ook een kopie mee van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Let op: het verblijven op een camping is geen geldige reden om een briefadres aan te vragen.

Aanvragen

U kunt alleen een briefadres aanvragen als u nog staat ingeschreven in Zeist of een andere gemeente. De aanvraag doet u in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

Let op: tijdens uw online aanvraag moet u de volgende bijlagen uploaden:

Inloggen met DigiD Briefadres aanvragen

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar
 • Een partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) voor de andere partner als hij/zij daarvoor gemachtigd is door die partner
 • Meerderjarige kinderen voor een ouder als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 4 weken bericht of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Soms vragen we om extra gegevens.

Briefadres tijdelijk geldig

Een inschrijving op een briefadres is maximaal 6 maanden geldig.

Bij (tijdelijk) verblijf in het buitenland is een briefadres maximaal 8 maanden geldig.

Stuur het aanvraagformulier inclusief bijlagen op naar: gemeente Zeist, afdeling Publiekszaken, Postbus 513, 3700 AM in Zeist.

 1. Ingevuld aanvraagformulier briefadres (pdf, 95 KB)
 2. Ingevulde bijlage Verklaring toestemming briefadresgever (pdf, 107 KB)
 3. Kopie geldig identiteitsbewijs (maak een veilige kopie met de KopieID-app)
 4. Kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner van het briefadres

Maak dan eerst een afspraak voor verhuizing vanuit het buitenland. Daarna kunt u een briefadres aanvragen.

Bel voor het maken van een afspraak om een briefadres aan te vragen telefoonnummer 14 030.

Meenemen:

Als u een briefadres heeft, dan heeft u geen recht op een pgb-Wlz (persoonsgebonden budget-Wet langdurige zorg). U moet daarvoor een woonadres hebben.