Kopen van snippergroen

Wilt u een strookje grond van de gemeente kopen? Dan kunt u een verzoek indienen. De gemeente onderzoekt dan eerst of snippergroen verkocht kan worden. In sommige situaties is het niet mogelijk om tot verkoop van de grond over te gaan. Deze situatie doet zich onder meer voor als:

  • er kabels en leidingen liggen of
  • de voorschriften uit een bestemmingsplan reden zijn om verkoop uit te sluiten.

Als verkoop mogelijk is moet u onder andere denken aan:

  1. een koopprijs van € 162,98 (kosten koper) per vierkante meter (onbebouwde grond, prijspeil 2022) en
  2. kosten voor het kadaster en
  3. kosten voor de notaris.

Als u een aanvraag indient voegt u de volgende bijlagen toe (ingescand):

  • Situatietekening of situatieschets van de strook snippergroen
  • Foto
Verzoek aankoop snippergroen