Kopen van snippergroen

U wilt u een strook grond van de gemeente kopen. Wij onderzoeken dan eerst of snippergroen verkocht kan worden.

Verkoop niet mogelijk

  • als er kabels en leidingen liggen of
  • als de voorschriften uit een bestemmingsplan reden zijn om verkoop uit te sluiten.

Kosten

Als verkoop mogelijk is moet u onder andere denken aan:

  1. een koopprijs van € 179,28 (kosten koper) per vierkante meter (onbebouwde grond, prijspeil 2023)
  2. kosten voor het kadaster
  3. kosten voor de notaris

Aanvragen

Als u een aanvraag indient voegt u de volgende bijlagen toe (ingescand):

  • situatietekening of situatieschets van de strook snippergroen
  • foto
Verzoek aankoop snippergroen