Monumentale structuren

Op deze pagina staat welke niet-bebouwde ruimten (zoals straten, parken en pleinen) gezien worden als monumentale structuur. Daarbij is het oorspronkelijke karakter van deze ruimten nog te zien.

De lijst wordt momenteel bijgewerkt en is daarom tijdelijk offline.